Podávání žádostí o dotace z programu „Nepamátky“

dotace

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu Chrudim (dále jen OŠK) sděluje všem zájemcům o poskytnutí dotace z programu města Chrudim Podpora zachování a obnovy nemovitostí, které nejsou kulturními památkami v Městské památkové zóně Chrudim, a podpora reklamního označení provozoven na území Městské památkové zóny Chrudim (dále jen Program) na rok 2024, že dle platného Programu pro poskytnutí dotace je termín pro podání žádosti od 1. ledna do 31. ledna 2024.

Program k poskytnutí dotace je k dispozici na OŠK Městského úřadu Chrudim (Pardubická 67) a na webových stránkách města www.chrudim.eu.

Žádosti, které nebudou splňovat předepsané náležitosti, budou vyřazeny z projednávání. Bližší informace podá Iveta Mudrochová, tel. 469 657 270 nebo e-mail iveta.mudrochova@chrudim-city.cz.

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 30. 11. 2023 / 30. 11. 2023