Nový jízdní řád MAD Chrudim pro linku č. 1 (625001) s platností od 16. 10. 2023

MAD Chrudim

Důvodem změny jízdního řádu je uspíšení spojů č. 107 a 207 k zajištění lepší návaznosti na spoje linky č. 625503.

Jízdní řád má platnost 16. 10. – 9. 12. 2023, ke stažení je zde, popř. je k dispozici spolu s ostatními jízdními řády on-line na portálu IDOS.

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 10. 10. 2023 / 10. 10. 2023