Úplná uzavírka v ulici V Průhonech

doprava

Ve dnech 6. – 11. 2. se uskuteční úplná uzavírka vozovky a chodníku v ulici V Průhonech v úseku u lávky L03. Tato uzavírka je součástí dopravních opatření při rekonstrukci lávky pro pěší přes řeku Chrudimku mezi ulicemi V Průhonech a Na Ostrově.

Průchod chodců dotčeným úsekem bude veden po uzavřené části vozovky přilehlé k lávce L03, průchod přes lávku zůstává v této etapě zachován.

Objízdná trasa k jednotlivým sportovištím je vedena od okružní křižovatky u nemocnice po silnici I/17 v ulicích Dr. Milady Horákové a Obce Ležáků na křižovatku s místní komunikací v ulici Vrchlického, dále ulicí Vrchlického přes most na křižovatku s ulicí Jungmannovo nábřeží a dále ulicí Jungmannovo nábřeží k fotbalovému a atletickému stadionu. V opačném směru pak ulicemi Svatopluka Čecha a Vrchlického zpět na silnici I/17 v ulici Obce Ležáků a dále po silnici I/17 až k okružní křižovatce u nemocnice. Mapky objízdných tras najdete pod výše uvedených odkazem.

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 5. 2. 2024 / 5. 2. 2024