14. kolo grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme

facebook-post-1200×630

Do 3. listopadu stále probíhá přihlašování do grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme, který probíhá ve všech obchodech Tesco.

Cílem programu je podporovat místní společenství prostřednictvím grantů poskytovaných neziskovým a příspěvkovým organizacím, aby mohly realizovat projekty, které přispívají ke zlepšení kvality života v okolí obchodů Tesco.

Společnost Tesco touto formou odměňuje 70 lokálních projektů v rámci celé České republiky, které mohou na svou prospěšnou iniciativu získat grant 45 000 Kč. Dosud byly touto formou zprostředkovány pomůcky pro dlouhodobě nemocné, financovány akce pro děti a mládež, pomoc sociálně znevýhodněným, ale třeba i místní sportovní a kulturní akce v celkové hodnotě přes 53 milionů Kč.

Projekty se mohou v rámci programu zaměřit například na rozvoj a profesionalizaci organizací; posilování soudržnosti obyvatel a odpovědnosti k  místu, kde žijí; rozvíjí komunitní život; podporují neformální vzdělávání a trávení volného času; udržují kulturu a místní tradice; podporují zdraví a zdravý životní styl; rodiny a jednotlivce v tíživé životní situaci, rodiče pečující o handicapované děti; pomáhají zdravotně či sociálně znevýhodněným osobám či uprchlíkům na území ČR.

Do grantového programu se mohou zapojit neziskové organizace registrované v ČR, a to konkrétně: spolek, obecně prospěšná společnost, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb, ústav, příspěvková organizace, nadace, nadační fond a nově i školské právnické osoby.

Každé kolo probíhá v několika fázích. V  první fázi mohou organizace své projekty přihlašovat na našich stránkách itesco.cz/pomahame, a to nyní konkrétně do 3. listopadu. Následně pak projekty hodnotí náš nezávislý hodnotitel – Nadace Rozvoje Občanské Společnosti, která vybere v každé ze 70 oblastí tři nejlepší projekty, pro které se potom hlasuje na prodejnách. V  hlasovací fázi na prodejnách následně každý zákazník získá za nákup hlasovací žeton, pomocí kterého může hlasovat pro projekt, který mu je nejbližší.

Kromě peněžní ceny získávají organizace také možnost vlastní propagace na prodejně v době hlasovací fáze, která trvá měsíc.

Další informace a podrobnosti o programu a formulář k podání žádosti naleznete na internetové stránce https://itesco.cz/pomahame/.

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 31. 10. 2023 / 1. 11. 2023