Kanalizace Medlešice – uzavírání smluv

zámek Medlešice

Město Chrudim opětovně pro zájemce o připojení jednotlivých nemovitostí v Medlešicích na kanalizační síť vyčlenilo prostor v zámku v Medlešicích, kde budou mít zájemci možnost ve stanovených termínech přímo podepsat kupní smlouvu na převod kanalizační přípojky.

Termíny pro podpis kupní smlouvy:

– středa 17. 7. 2024 – od 15.00 do 17.30 hod.
– pondělí 5. 8. 2024 – od 15.00 do 17.30 hod.
– středa 14. 8. 2024 – od 15.00 do 17.30 hod.

V uvedených termínech bude v knihovně zámku v Medlešicích k dispozici pracovnice Odboru správy majetku paní Marcela Blažková. Pro uzavření smlouvy s městem Chrudim není povinné mít uzavřenou smlouvu s VS Chrudim, je postačující mít vyplněný formulář VS Chrudim.

Uvedený formulář VS Chrudim bude možné také vyzvednout v uvedených termínech na zámku v Medlešicích, příp. jej zde bude možné vyplněný odevzdat (následně bude zástupcem města předán na VS Chrudim). Formulář je rovněž je stažení níže.

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 3. 7. 2024 / 3. 7. 2024