Centrální svoz bioodpadu v listopadu

bioodpad

Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. uskuteční ve dnech 4. a 11. listopadu svoz biologického odpadu formou přistavení kontejneru ve vybraných lokalitách.

Kontejnery budou přistaveny od 8.00 do 12.00 hodin, přítomen bude proškolený pracovník TS, který pomůže s nakládkou.

Do kontejneru patří: listí, větve, tráva, zbytky rostlinného původu

Do kontejneru nepatří: jakýkoliv ostatní a nebezpečný odpad

Svoz bioodpadu v sobotu 4. 11.:

Topol – u hasičské zbrojnice

Vlčnov – u rybníčku

Zahrádkářská kolonie Janderov – u zahrádkářské klubovny

Svoz bioodpadu v sobotu 11. 11.:

Markovice – u kulturního domu

Medlešice – u zámku

Plochá dráha – u hospice

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 25. 10. 2023 / 25. 10. 2023