Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2024/2025 / Набір до дитячих садків на 2024/2025 навчальний рік

školka

Zápisy do všech mateřských škol zřízených městem Chrudim proběhnou ve čtvrtek 9. května 2024 od 9 do 17 hodin a v pátek 10. května 2024 od 9 do 11 hodin.

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout z webových stránek příslušné mateřské školy. V termínu zápisu pak rodiče předloží vyplněnou žádost spolu s rodným listem dítěte a občanským průkazem. Součástí přihlášky je rovněž vyjádření dětského lékaře.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) školského zákona ředitel mateřské školy na základě jím vyhlášených kritérií. O přijetí nerozhoduje datum a čas podání přihlášky, ale kritéria stanovená ředitelem školy.

Přehled mateřských škol v Chrudimi:

Mateřská škola, Chrudim 2, Dr. Jana Malíka 765 (www.msmalika.cz),

Mateřská škola, Chrudim 3, U Stadionu 755 (www.msstadion.cz),

Mateřská škola, Chrudim 3, Víta Nejedlého 769 (www.msvn.cz),

Mateřská škola, Chrudim 2, Na Valech 693 (www.msvaly.cz),

Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha 345 (www.klicekksrdci.com),

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 (www.msstrojaru.cz).

Pro děti, které do 31. srpna 2024 dosáhnou pátého roku věku je předškolní vzdělávání povinné, a pokud zatím mateřskou školu nenavštěvují, je nutné je k předškolnímu vzdělávání přihlásit.

Na základě Obecně závazné vyhlášky města Chrudim č. 4/2018 sdělujeme, že školský obvod všech mateřských škol tvoří celé území města Chrudim, takže rodiče si mohou sami zvolit, do které mateřské školy své dítě přihlásí.

Zápisy do mateřských škol se týkajíc rovněž ukrajinských dětí.

Набір до дитячих садків на 2024/2025 навчальний рік

Запис до всіх дитячих садків, заснованих містом Хруді, відбуватиметься у четвер, травня 2024 року, з 9:00 до 17:00 та у п’ятницю, 10 травня 2024 року, з 9:00 до 11:00.

Заяву на прийом дитини до дитячого садка батьки можуть взяти в дитячому садку або завантажити на сайті відповідного садка. Під час зарахування батьки подають заповнену заяву разом із свідоцтвом про народження дитини та посвідченням особи. Також до заяви входить висновок педіатра.

Прийняття дитини до дошкільної освіти вирішується відповідно до § 165 абзацу 2 літ б) Закону про освіту, директор дитячого садка на основі оголошених ним критеріїв. Прийняття визначається не датою та часом подачі заяви, а критеріями, встановленими директором школи.

Огляд дитячих садків Хрудіма:

Дитячий садок, Хрудим 2, Др. Ян Малік 765 (www.msmalika.cz),

Дитячий садок, Chrudim 3, U Stadionu 755 (www.msstadion.cz),

Дитячий садок, Chrudim 3, Víta Nejedlého 769 (www.msvn.cz),

Дитячий садок, Chrudim 2, Na Valech 693 (www.msvaly.cz),

Дитячий садок, Chrudim 3, Sv. Богемія 345 (www.klicekksrdci.com),

Дитячий садок, Chrudim 4, Strojařů 846 (www.msstrojaru.cz).

Дошкільна освіта є обов’язковою для дітей, яким до 31 серпня 2024 року виповнилося п’ять років, а якщо вони ще не відвідують дитячий садок, їх необхідно зареєструвати для отримання дошкільної освіти.

На підставі загальнообов’язкового розпорядження міста Хрудім № 4/2018 повідомляємо, що шкільний округ усіх дитячих садків складається з усієї території міста Хрудім, тому батьки можуть самі вибрати, до якого дитячого садка запише свою дитину в.

Зарахування до дитсадка стосується і українських дітей.

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 21. 3. 2024 / 21. 3. 2024