Інформація для громадян України

Informace pro ukrajinské občany na území ČR

Актуальна інформація

Aktuální informace

Онлайн-реєстрація на продовження тимчасового захисту / Online registrace pro prodloužení dočasné ochrany

Сайт для реєстрації / Webová stránka pro registraci:  frs.gov.cz/uk/tymchasovyy-zakhyst 

Щоб подивится інструкцію натисніть «Чіткі інструкції» / Pro zobrazení návodu stiskněte    

Щоб почати реєстрацію натисніть Pro začátek registrace stiskněte «Реєстрація на продовження тимчасового захисту»

Онлайн-реєстрація триватиме до 15. 3. 2024 / Online registrace bude probíhat do 15. 3. 2024

Oсоби, які досягли 15 років, реєструються самостійно. Osoby, které dosáhly 15 let, se zaregistrují samostatně.

Під час реєстрації необхідно вказати активну електронну пошту, на яку ви отримаєте підтвердження реєстрації / Při registraci budete muset uvést platný e-mail, na který obdržíte potvrzení registrace.

Має бути одна електронна пошта на одну людину / Musí existovat jeden e-mail na osobu.

У випадках коли / V případech, kdy:  а) дитині вже 15 років, вона сама реєструється і мусить мати окрему електронну пошту (тобто мати + дитина старше 15 років = 2 електронні пошти) / dítěti je již 15 let, registrovat se bude samo a musí mít vlastní e-mailovou adresu (tj. matka + dítě starší 15 let = 2 e-maily),  б) дитина віком до 15 років реєструється разом з дорослим, тоді використовується 1 електронна пошта dítě do 15 let se přihlásí společně s dospělou osobou, pak se využívá 1 e-mail.

Інформація, яку вам потрібно буде вказати під час реєстрації / Informace, které budete muset uvést při registraci: 

 • ім’я та прізвище латиницєю / jméno a příjmení v latině,
 • номер діючого паспорта / číslo platného pasu,
 • чеській номер телефона / české telefonní číslo,
 • точна адреса проживання (реєстрації) у Чехії / přesna adresa bydliště (registrace) v České republice.

Якщо ви додаватимете дитину до 15 років, то вам знадобиться така ж інформація про дитину, а також адреса та назва школи або дитячого садка, який відвідує дитина (якщо відвідує). / Pokud přidáváte dítě do 15 let, budete potřebovat stejné informace o dítěti, a také adresu a název školy nebo mateřské školy, kterou dítě navštěvuje (pokud navštěvuje).

Після внесення даних відбувається перевірка анкет (так звана «валідація»), і якщо все правильно, ви зможете перейти до наступного етапу — вибір дати та часу для відвідування регіональних відділень МВС для отримання візи. Po zadání údajů proběhne kontrola ankety («validace») a pokud vše proběhne v pořádku, budete moci postoupit na další krok — výběr data a času pro návštěvu regionálních oddělení Ministerstva vnitra pro získání víza.

По завершенню на електронну пошту надійде лист з детальною інформацією — номер підтвердження реєстрації на продовження тимчасового захисту, деталі візиту до МВС, список документів, які треба буде взяти с собою а також ПІН (4 цифри, які потрібно буде вказати у терміналі, котрий видасть вам талончик з вашим порядковим числом, таким чином ви зможете слідкувати за чергою на екрані в залі очікування). / Po vyplnění Vám bude na Váš e-mail zaslán dopis s podrobnými informacemi — číslem potvrzení registrace pro prodloužení dočasné ochrany, podrobnostmi návštěvy na Ministerstvu vnitra, seznam dokumentů, které bude třeba vzít s sebou), a také PIN (4 čísla, která bude potřeba zadat do terminálu, který vám dá lístek s vaším sériovým číslem, abyste mohli sledovat frontu na obrazovce v čekárně).

Реєстрація двомовна (чеська / українська), тому уважно читайте те, що заповнюєте, перевіряйте декілька разів перед переходом до наступного етапу. Registrace je dvojjazyčná (česky / ukrajinsky), proto si pozorně přečtěte, co vyplňujete, několikrát zkontrolujte, než přistoupíte k dalšímu kroku.

Після візиту до МВС та отримання візової наліпки ваш тимчасовий захист буде продовжено до 31. 3. 2025 року / po obdržení vízové nálepky bude váš dočasný ochranný status prodloužen do 31. 3. 2025.

Зміст/Obsah

1.Базова інформація/ Základní informace

2.Регіональні центри допомоги Україні / Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině

3.Інформація про медичне страхування/ Informace o zdravotním pojištění

4.В Хрудимі/ V Chrudimi

5.Освіта/ Vzdělávání

6.Дозвілля/Zábava

7.Ви загубили зв’язок зі своєю родиною/ Ztratili jste kontakt s rodinou?

8. Я від’їзжаю назавжди з Чехії /Odcházím trvale z ČR

1. Базова інформація/ Základní informace

Продовження тимчасової охорони до 31.3.2024/ Prodloužení dočasné ochrany do 31.3.2024

 • Тимчасова охорона продовжена до 31.3.2024 / Dočasná ochrana prodloužena do 31.3.2024

Подовження тимчасового захисту стосується власників „DO“, які отримали його в 2022 році. Власники „DO“ з 2023 року мають його наданий з терміном дії до 31.03.2024 року/ Prodloužení dočasné ochrany se týká držitelů „DO“, kteří ji získali v roce 2022. Držitelé DO od roku 2023 ji mají udělenou s platností do 31.3.2024.

2. По приїзду в Чеську Республіку відвідайте крайський центр допомоги, де вам допоможуть з житлом, візою, медичним страхуваннямa/ Po příjezdu do České republiky je nutné se obrátit na Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině

Обласний центр допомоги Україні (КАЦПУ) – Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) | Pardubice.eu

Pardubický kraj – Pomoc Ukrajině (pardubickykraj.cz)

Міністерство внутрішніх справ створило спеціальні лінії для українців. Додаткову інформацію нададуть посадовці на інфолінії +420 974 801 802 або за електронною адресою ukrajina@mvcr.cz./Ministerstvo vnitra zřídilo speciální linky pro Ukrajince. Další informace poskytnou úředníci na infolince +420 974 801 802 nebo na e-mailové adrese ukrajina@mvcr.cz.

Інформація для громадян України – Питання та відповіді/ Informace pro občany Ukrajiny – Otázky a odpovědi

У разі потреби ви можете звертатися за номером +420 950 100, де отримаєте інформацію українською мовою. Також можна писати на адресу: ua@uradprace.cz/V případě potřeby se můžete obrátit na linku +420 950 100, kde dostanete informace v ukrajinském jazyce. Případně pište na: ua@uradprace.cz

Додаткова необхідна та важлива інформація, що стосується перебування громадян України в Чехії у зв’язку із конфліктом на Україні, розміщена на веб-сайті: www.nasiukrajinci.cz/Další potřebné a důležité informace nutné k pobytu pro občany Ukrajiny v ČR v souvislosti s konfliktem na Ukrajině jsou na webu: www.nasiukrajinci.cz

3. Інформація щодо медичного страхування /Informace o zdravotním pojištění

Громадянин України, який отримав тимчасовий захист в Чеській Республіці, з моменту надання візи стає учасником системи державного медичного страхування з доступом до повної медичної допомоги, при цьому страховий внесок за нього протягом перших 150 днів з моменту надання тимчасового захисту оплачує чеська держава./Občan Ukrajiny, který v České republice získal dočasnou ochranu, se okamžikem udělení víza stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za něj prvních 150 dní od udělení dočasné ochrany hradí český stát.

Якщо ви вже відвідали один із Краєвих асистентських центрів допомоги Україні для отримання візи, ви можете зареєструватися у системі загального медичного страхування через онлайн-формуляр або завітати до будь-якого відділення VZP./Pokud jste již pro získání víza navštívili některé z Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině, můžete se do veřejného zdravotního pojištění zaregistrovat přes on-line formulář, nebo se můžete dostavit na jakékoli klientské pracoviště VZP.

Для реєстрації необхідно мати візу тимчасового захисту, видану на території Чеської Республіки. При реєстрації в системі загального медичного страхування видається „Посвідчення застрахованої особи VZP „, на підставі якого держателеві надається на території Чеської Республіки повний обсяг медичної допомоги в рамках загального медичного страхування./K registraci je nutné doložit vystavené vízum dočasné ochrany udělené na území ČR.  Při registraci do veřejného zdravotního pojištění vám bude vystaven „Náhradní průkaz pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny VZP ČR“, na základě kterého je držiteli poskytována na území ČR zdravotní péče v plném rozsahu veřejného zdravotního pojištění.

У разі необхідності подовження тимчасового захисту також необхідно подовжити медичне страхування. Онлайн-формуляр можна знайти на веб-сайті www.vzp.cz або, в разі необхідності, за посиланням:/V případě potřeby prodloužení dočasné ochrany je nutné prodloužit i zdravotní pojištění. On line formulář najdete na stránkách www.vzp.cz, případně po rozkliknutí:

Продовження медичного страхування (vzp.cz)

4. В Хрудимі/V Chrudimi

У місті Хрудімі завдяки дуже успішній співпраці Міської ради Хрудіма та неприбуткової організації Амалтея був створений проект „Допомагаємо разом“ – комплексна підтримка мережі послуг для вразливих сімей з дітьми з України на території об’єднаної громади міста  Хрудім. /Ve spolupráci MěÚ Chrudim Odboru sociálních věcí a neziskové organizace Amalthea vznikl projekt Pomáháme společně – komplexní podpora sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi z Ukrajiny na území obce s rozšířenou působností Chrudim.

Чи потрібно вам щось оформити в офісах, знайти школу або лікаря? Чи потрібна допомога, консультація чи допомога у заповненні форм?/Potřebujete si něco zařídit na úřadech, najít školu nebo lékaře? Potřebujete doprovodit, poradit, pomoct s vyplněním formulářů?

Працівники: Маг. Ірина Клименко, тел.: 724 248 136, та Маг. Івета Сайверова, тел.: 724 377 516, можуть вам допомогти. Надання послуг є безкоштовним. Ви знайдете нас у Міському управлінні міста Хрудім, за адресою Пардубицька 67, на першому поверсі, кабінет номер 200. Вони готові вам допомогти, не бійтеся приходити./Рracovníci: Mgr. Iryna Klymenko tel.:724 248 136 a Mgr. Iveta Saiverová tel.: 724 377 516 vám mohou pomoci. Nabízené služby jsou zdarma. Najdete je na Městském úřadě Chrudim, Pardubická 67 v prvním patře, dveře číslo 200. Jsou připraveny vám pomoci a nebojte se přijít.

Приводимо список національних організацій, які забезпечують юридичні та соціальні консультації, навчальні курси, допомогу при взаємодії з органами влади або допомогу в умовах надзвичайної ситуації. Їх послуги також є безкоштовними, оскільки вони отримують фінансування від держави, місцевого самоврядування, фондів ЄС та інших джерел. Контактні дані організацій, що надають консультації іноземцям, можна знайти в довіднику./Pro přehlednost uvádíme celostátní organizace poskytující právní a sociální poradenství, vzdělávací kurzy, asistenci při kontaktu s úřady nebo pomoc v nouzi. Jejich služby jsou také zdarma, neboť jsou finančně podporovány státem, místní samosprávou, fondy EU či z dalších zdrojů. Kontakty na organizace poskytující poradenství cizincům naleznete v adresáři.

Adresář vybraných nestátních neziskových organizací (NNO) působících v oblasti integrace cizinců (pdf, 508 kB)

З 1 липня 2023 року відбулися певні зміни у наданні гуманітарної допомоги. Змінився розмір гуманітарної допомоги. Тепер існує  розрізнення між вразливими та невразливими особами./Od 1. července 2023 došlo k některým úpravám v poskytování humanitární dávky. Změnila se výše humanitární dávky. Nově rozlišujeme zranitelné a nezranitelné osoby.

Гуманітарна допомога (HuD) розглядається як внесок на покриття життєвих потреб та водночас внесок на житло. При її наданні будуть враховуватися всі доходи та можливі заощадження./Humanitární dávka (HuD) je pojata jako příspěvek na životní potřeby a zároveň příspěvek na bydlení. Zohledňovat se budou veškeré příjmy a případné úspory.

Аналогічно відповідним допомогам для чеських громадян, вона буде залежати від мінімальних витрат на життя та існування. Вразливі особи матимуть вищу допомогу./Podobně jako obdobné dávky pro české občany se bude odvíjet od životního a existenčního minima. Zranitelné osoby budou mít dávku vyšší.

5. Освіта/Vzdělávání

Прийняття учня до дошкільного та початкового навчального закладу відбувається після подання письмової заяви. Прийняття не є автоматичним, завжди передує особиста зустріч з директором школи або іншим працівником, відповідальним за це питання, та видача рішення про прийняття./Přijetí žáka do mateřských a základních škol probíhá po předchozím podání písemné přihlášky. Přijetí není automatické, vždy tomu musí předcházet osobní schůzka s ředitelem školy nebo jiným pracovníkem odpovědným za tuto problematiku a vydáním rozhodnutí o přijetí.

Запис до дошкільних закладів та 1-го класу початкової школи завжди відбувається навесні року (зазвичай у березні, квітні), щоб дитина могла почати навчання у вересні цього року. Для інших класів початкової школи достатньо записатися в останній тиждень серпня в школі./Zápis do mateřských škol a 1. tříd základní školy probíhá vždy na jaře roku (většinou březen, duben), aby dítě mohlo nastoupit od září toho roku ke školní výuce. U ostatních ročníků základních škol se stačí zapsat poslední týden v srpnu ve škole.

Списку вільних місць в початкових школах не існує, потрібно поступово відвідати всі початкові школи та запитати про наявність вільних місць./Seznam volných míst v základních školách neexistuje, je potřeba postupně všechny základní školy navštívit a zeptat se.

У випадку перебування дитини, яка обов’язково повинна ходити до школи, в Чеській Республіці протягом 90 днів, необхідно, щоб вона відвідувала школу саме в Чеській Республіці. Тепер неможливо продовжити навчання лише в онлайн-режимі в українській школі./V případě pobytu dítěte školou povinného po dobu 90 dnů v České republice, tak je nutné, aby docházelo do školy v České republice. Již není možné, aby pokračovalo pouze na online výuce na ukrajinské škole.

На цьому сайті ви знайдете основну інформацію про чеську систему освіти, регулярно оновлювані поширені запитання, корисні посилання та іншу інформацію про освіту в Чеській Республіці. Якщо у вас виникнуть запитання, будь ласка, звертайтеся за контактами наведеними нижче, щовівторка, середи та четверга з 8:00 до 16:00 за телефоном 234 812 345 та на електронній пошті ukrajina@msmt.cz. Оператори розмовляють чеською та українською мовами. / Na tomto webu najdete základní informace o českém vzdělávacím systému, pravidelně aktualizované FAQ, užitečné odkazy a další informace o vzdělávání v České republice. V případě jakýchkoliv dotazů,  neváhejte a kontaktujte se na kontakty uvedené níže můžete v úterý, středu a čtvrtek od 8 do 16 na telefonním čísle 234 812 345 a na e-mailové adrese ukrajina@msmt.cz. Operátorky hovoří česky i ukrajinsky.

Особи з побутовою візою або тимчасовою охороною можуть подати заявку до служби зайнятості для включення до реєстру зацікавлених осіб щодо працевлаштування. Служба зайнятості також допоможе з фінансуванням курсів чеської мови або з перекваліфікацією. Формуляр для подання заявки на реєстрацію як особи, що має бажання працювати./Osoby s uděleným pobytovým vízem nebo dočasnou ochranou mohou požádat úřad práce o zavedení do evidence zájemců o zaměstnání. Úřad práce rovněž pomůže s financováním kurzů českého jazyka nebo rekvalifikací.

 Formulář k podání žádosti o evidenci jako zájemce o zaměstnání

6. Дозвілля/Zábava

В організації „Амальтея“ також працює Комунітарний центр для жінок та дітей з України – центр відкритий у звичайні часи: середа з 14:00 до 18:00, субота з 9:00 до 16:00, а також за попередньою телефонною домовленістю./V organizaci Amalthea také funguje Komunitní centrum pro ženy a děti z Ukrajiny – centrum je otevřeno v pravidelných časech: středa 14 – 18 hodin,  sobota 9 – 16 hodin, případně po předchozí telefonické domluvě.

До послуг центру також входять психологічна та соціальна консультація з психологинею Марією, тел.: 604 995 182, адаптаційні години для дітей різного віку зі спеціальною педагогинею Маг. Дарією, тел.: 723 477 927, йога з Татьяною, тел.: 728 334 287, Українська мова та розвиток мовлення у дітей з Ларисою, тел.: 728 507 585, нейрографіка з Татьяною, тел.: 604 718 581. Важливо завчасно телефонувати або узгоджувати за допомогою соціальних мереж та, за необхідності, попередити про свою відсутність./K nabídce centra dále patří psychologické a sociální poradenství s psycholožkou Mariou, tel.: 604 995 182, adaptační hodiny pro děti různého věku se speciální pedagožkou Mgr. Dariou, tel.: 723 477 927, jóga s Tetianou, tel.: 728 334 287, Ukrajinština – rozvoj řeči u dětí s Larisou, tel.: 728 507 585, neurografika s  Taťánou, tel. 604 718 581. Je vždy důležité se předem telefonicky nebo pomocí sociálních sítí domluvit a objednat a také v případě potřeby omluvit svoji neúčast.

Програма Комунітарного центру може змінюватися в залежності від поточних подій у центрі (наприклад, хвороба, відсутність). Актуальну пропозицію центру завжди можна перевірити в  групах Амалтеї в Instagram і Telegram. /Program komunitního centra se může měnit v závislosti na aktuálním dění tohoto centra (např. nemoc, nepřítomnost), aktuální nabídku centra můžete si vždy ověřit v skupinách Amalthea  na instagramu a telegramu.

Чеське радіо дозволяє прослуховування інтернет-стріму радіомовлення Українського радіо. Його можна знайти на аудіопорталі та в мобільному додатку mujRozhlas.cz. Крім того, мовлення доступне на цифровому радіо DAB+ та в телевізійному мовленні DVB-T2. Чеське радіо також випускає подкаст під назвою „Новини для українців в Чехії“ та інший аудіовміст./Český rozhlas umožňuje pouštění internetového streamu rozhlasového vysílání Ukrajinského Rádia. K nalezení je na audioportálu a v mobilní aplikaci mujRozhlas.cz. Dále je vysílání dostupné na digitálním rádiu DAB+ a v televizním vysílání DVB-T2. Český rozhlas také vydává podcast s názvem Novinky pro Ukrajince v česku a další audio obsah.

7. Ви загубили зв’язок зі своєю родиною?/Ztratili jste kontakt s rodinou?

Втрата контакту з близькою особою є дуже стресовою ситуацією і часто стає єдиною пріоритетною задачею для людей, які втікають від війни. Якщо ви втратили контакт з близькою особою понад 2 тижні тому, ви можете звернутися до Чеського Червоного Хреста, де вам допоможуть в пошуку ваших рідних./Ztráta kontaktu s blízkou osobou je velmi stresující záležitostí a často se stává jedinou prioritou, kterou lidé na útěku před válkou potřebují vyřešit. Pokud jste s blízkou osobou ztratili kontakt před více než 2 týdny, tak se můžete obrátit na Český červený kříž, kde vám pomohou s pátráním po svých blízkých.

Достатньо написати на адресу/Stačí napsat na email:  ua.tracing@cervenykriz.eu

Або зателефонуйте за номером 221 228 035 в час з 16:00 до 18:00. За межами цього часу буде автоматично записане повідомлення з вказаним робочим часом, а потім оператори відповідають на пропущені дзвінки. Оператор, який володіє українською/російською/англійською мовами, домовиться про зустріч з відповідною особою та спільно заповнить спеціальну форму пошуку, яка потім обробляється, і разом із Чеським Червоним Хрестом розпочинається пошук./Případně zavolat na telefonní číslo: 221 228 035 v čase 16-18 hodin, mimo tuto dobu je nahrána automatická zpráva s uvedenou pracovní dobou, operátoři následně volají na zmeškané hovory). Ukrajinsky/rusky/anglicky hovořící operátor si s dotyčnou osobou domluví schůzku a společně vyplní speciální pátrací formulář, který je pak zpracován a ve spolupráci s Ukrajinským červeným křížem je následně zahájeno pátrání.

Пошук може надаватися українському біженцеві за таких умов:/Pátrání lze poskytnout ukrajinskému uprchlíkovi za těchto podmínek:

 • Український біженець має свого найближчого родича в даний момент на території України (найближчий родич першого ступеня – батьки, прабатьки, чоловік, дружина, брати, сестри, діти)/ukrajinský uprchlík má svého nejbližšího příbuzného v současné době na Ukrajině (nejbližší příbuzný prvního stupně – rodiče, prarodiče, manžel, manželka, sourozenci, děti)
 • якщо родичі перебувають безпосередньо в зонах бойових дій, то пошук можна розширити на родичів другого ступеня (тітка, дядько, двоюрідна сестра, двоюрідний брат…)/pokud se nacházejí příbuzní přímo v oblastech bojů, pak lze pátrání rozšířit na příbuzné druhého stupně (teta, strýc, sestřenice, bratranci…)
 • якщо родичі першого ступеня вже померли, то також можна розширити пошук для вижившої особи на родичів другого ступеня (тітка, дядько, двоюрідна сестра, двоюрідний брат…)/pokud již příbuzní prvního stupně nežijí, pak je rovněž možné pro přeživšího jedince rozšířit pátrání po příbuzných druhého stupně (teta, strýc, sestřenice, bratranci…)
 • український біженець був до цього в активному контакті з родичами, але контакт був припинений/ukrajinský uprchlík byl dosud v aktivním kontaktu s příbuznými a kontakt byl přerušen.

Пошукову службу НЕ МОЖНА надати українському біженцю, який:/Pátrací službu NELZE poskytnout ukrajinskému uprchlíkovi, který:

 • Шукає своїх найближчих родичів, які знаходяться в сусідніх країнах (Польща, Словаччина, Румунія, Молдова, Угорщина, Білорусь)/pátrá po svých nejbližších příbuzných, kteří se nacházejí v sousedních zemích (Polsko, Slovensko, Rumunsko, Moldavsko, Maďarsko, Bělorusko)
 • шукає своїх далеких родичів/pátrá po svých vzdálených rodinných příslušnících
 • шукає своїх родичів, з якими не підтримує активний контакт протягом багатьох років/pátrá po svých rodinných příslušnících, se kterými není v aktivním kontaktu řadu let
 • шукає своїх друзів, знайомих, колег, однокласників/pátrá po svých přátelích, známých, kolezích, spolužácích

8. Я від’їзжаю назавжди з Чехії/Odcházím trvale z ČR

Відмовтеся від тимчасового захисту перед виїздом/Vzdejte se před odjezdem dočasné ochrany.

Якщо ви плануєте повернутися на постійне місце проживання на Україну, відмовтеся від своїх прав на тимчасовий захист до від’їзду./Pokud se plánujete vrátit trvale na Ukrajinu, vzdejte se před odjezdem dočasné ochrany, která vám v České republice byla udělena.

Якщо у вас є біометричний паспорт, приходьте до Крайського асистентського центру допомоги Україні. Якщо у вас його немає, зверніться до відділу азилу та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ. Ви можете відмовитися від тимчасового захисту також на території України. У цьому випадку зверніться до відділу Посольства Чеської Республіки в Києві або до Генерального консульства Чеської Республіки у Львові./Pokud vlastníte biometrický pas, přijďte do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině. Pokud ho nevlastníte, dostavte se na pracoviště odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra . Vzdát se dočasné ochrany můžete i z území Ukrajiny. V tomto případě se obraťte na oddělení Velvyslanectví České republiky v Kyjevě  nebo na  Generální konzulát České republiky ve Lvově.

З собою візьміть лише документи, які підтверджують, що вам був наданий тимчасовий захист (паспорт, в який вам була вклеєна віза, та подібне). Для відмови від тимчасового захисту вам не потрібно нічого іншого. Працівники Крайського асистентського центру допомоги Україні або робочих місць Міністерства внутрішніх справ заповнять необхідні документи на місці./S sebou si vezměte pouze dokumenty, které prokazují, že vám byla dočasná ochrana udělena (cestovní pas, kam vám bylo vylepeno vízum, a podobně). Ke vzdání se dočasné ochrany s sebou nepotřebujete nic dalšího. Pracovníci Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině nebo pracovišť Ministerstva vnitra s vámi potřebné dokumenty vyplní na místě. 

Повідомте страхову компанію про відмову від тимчасового захисту./O vzdání se dočasné ochrany informujte zdravotní pojišťovnu.

Ви можете повідомити страхову компанію про припинення тимчасового захисту особисто в їхньому клієнтському відділенні, електронною поштою або через онлайн-формуляр. Одночасно слід пред’явити/долучити документ, який підтверджує припинення візи, та повернути посвідчення страховика. Щоб отримати найбільш інформований спосіб повідомлення, зверніться до своєї страхової компанії./Zdravotní pojišťovně můžete ukončení dočasné ochrany oznámit osobně na klientském pracovišti, nebo e-mailem, případně přes on-line formulář. Zároveň je nutno předložit/přiložit doklad o ukončení víza a vrátit průkaz pojištěnce.  O nejvhodnějším způsobu oznámení se informujte u vaší zdravotní pojišťovny.

Завершення тимчасового захисту означає припинення вашого медичного страхування в Чеській Республіці – припиняється обов’язок сплачувати страховий внесок та припиняється право на компенсацію медичних послуг./Ukončením dočasné ochrany končí vaše zdravotní pojištění v ČR – zaniká povinnost platit pojistné a končí nárok na úhradu zdravotních služeb.

Перед виїздом рекомендуємо звіритися із страховою компанією, чи ви не маєте боргу перед нею. У разі наявності боргу його слід виплатити, інакше може загрожувати штраф у вигляді пеняльти. Якщо ви не повідомите страхову компанію про завершення тимчасового захисту, борг на страховому внеску разом із пеналті може наростати, і страхова компанія буде вимагати його від вас./Před odjezdem doporučujeme u zdravotní pojišťovny si zjistit, zda u ní nemáte dluh. Pokud ano, je nutno jej uhradit, jinak hrozí sankce v podobě penále. Pokud zdravotní pojišťovně neoznámíte ukončení dočasné ochrany, může vám u ní narůstat dluh na pojistném včetně penále, který pojišťovna musí na vás vymáhat.

Додаткову інформацію можна знайти на веб-сайтах свого медичного страхувальника або на веб-сайті Міністерства охорони здоров’я./Další informace najdete na stránkách své zdravotní pojišťovny nebo na webu Ministerstva zdravotnictví

Повідомте чеську школу своїх дітей про повернення до батьківщини./O návratu do vlasti informujte českou školu svých dětí.

Якщо ви хочете підтвердити їхню присутність в школі в Чехії для подальшого визнання в рідній країні, зверніться до школи за видачею підтвердження. Формуляр та іншу інформацію можна знайти на веб-сайті edu.cz./Pokud chcete potvrdit jejich docházku do školy v ČR pro potřeby uznání v rodné vlasti, požádejte školu o vystavení potvrzení. Formulář i další informace najdete na webu edu.cz .

Міністерство осввти рекомендує формально повідомити школу про повернення в рідну країну, дитина на підставі цієї інформації, формально завершить участь у шкільному обліку, не видаючи будь-якого підтвердження про сам факт припинення навчання. Спосіб доведення такого сповіщення школа повинна мати визначений в шкільному регламенті, можливо, це письмово, через шкільну інформаційну систему, у шкільному журналі тощо/MŠMT doporučuje prokazatelně informovat školu o návratu do vlasti, která je na základě informace formálně ukončí v evidenci školy, aniž by vystavovala jakékoliv potvrzení o samotném ukončení. Způsob prokazatelné komunikace by měla škola mít definováno ve školním řádu. Někde je to písemně, prostřednictvím školního informačního systému, v žákovské knížce a podobně. 

Звісно, школа може, на підставі цієї інформації, запросити повернення наданих засобів, підручників, провести фінансовий розрахунок, наприклад, за харчування та інше./Škola samozřejmě může na základě této informace požádat o navrácení zapůjčeného vybavení, učebnic, udělá finanční vypořádání např. za stravování atd.

Виріште податкові питання./Vyřešte daňové záležitosti.

Якщо ви є підприємцем в Чехії, подайте податкову декларацію з податку на доходи фізичних осіб, якщо ця обов’язковість виникає (наприклад, через підприємницьку діяльність, виконання роботи та інше)./Pokud jste v ČR podnikatelem podejte daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob , pokud vám tato povinnost vznikne (např. z důvodu podnikání, výkonu zaměstnání apod.).

У разі, якщо суб’єкт оподаткування (українець) зареєстрований у податковій службі, при зміні реєстраційних даних при виїзді на Україну необхідно повідомити ці зміни податковому органу за встановленою формою (це може бути зміна адреси проживання або адреси місця проживання іноземця на території Чеської республіки, зміна адреси доставки, або інших даних). Бланк „Повідомлення про зміну реєстраційних даних“ можна знайти на веб-сайті податкової служби./V případě, že je daňový subjekt (Ukrajinec) registrován u správce daně, tak pokud s odchodem na Ukrajinu dochází ke změně registračních údajů, je nutno tyto změny správci daně oznámit na předepsaném formuláři (může se jednat o změnu adresy pobytu, resp. adresy hlášeného pobytu cizince na území ČR, změnu doručovací adresy, případně dalších údajů). Tiskopis „Oznámení o změně registračních údajů“ najdete na stránkách finanční správy .

У випадку, якщо українець наразі бере участь у якомусь податковому процесі (будь то як об’єкт оподаткування або як третя сторона), важливо враховувати принцип взаємодії і повідомити податкову службу про зміну контактних даних або, якщо до цього часу податковий орган володів лише адресою в Чеській Республіці./V případě, že je Ukrajinec aktuálně účasten nějakého řízení při správě daní (ať jako daňový subjekt či jako třetí osoba), je vhodné s ohledem na zásadu součinnosti nahlásit správci daně kontakt na sebe, pokud v tomto údaji dochází u něho ke změně nebo pokud dosud správce daně disponoval pouze adresou v ČR.