Veřejné projednání

Řízení o změně č. 4 územního plánu Proseč dne 05. 8. 2024 13:30 v MěÚ Proseč

On-line mapový plán obce Předchozí dokumentace

Platná dokumentace

Územně plánovací dokumentace

Územní studie

Projednávaná dokumentace

Kontakt a nahlížení do dokumentace

David Petráň, DiS.

Oddělení územního plánování

referent

územně analytické podklady, územní plán Proseč


469 657 476 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 312

Patro: 2

Budova: Pardubická 67

Adresa: Pardubická 67
Patro: 2
Kancelář č. : 312