Den Země 2023

Datum konání akce 25. 3. 2023 - 20. 4. 2023

Jaro je tady s ním i s ním i Den Země. Den, kdy bychom se měli zamyslet nad tím, jak se každý z nás chová k přírodě, která nás obklopuje a bez které by byl náš život smutný. Zkuste se každý na chvilku zamyslet, co přírodě dáváte a taky o tom, co si z ní berete.

Přijďte si tento den s námi připomenout v úterý 25. dubna od 9:30 do 17:30 hodin do Klášterních zahrad.

Program celého dne připravuje Zdravé město Chrudim společně s mnoha spolupracujícími organizacemi.

Téma letošního ročníku zní „Naslouchejme přírodě a vnímejme ji!“

Pódiový program:

 9:30  Zahájení Dne Země

 9:45  „Vodnické pohádky“ v podání loutkového divadla AHOJ Libora Štumpfa

14:00  Muzikoterapeutická pohádka Markéty Havlové – Příběhy měsíční duhy – „Pohádka, co voní po heřmánku“

15:00  Hudební vystoupení žáků ZUŠ Chrudim

15:45  Kabaretní vystoupení Jana Petráše (Poplety) „Hej přírodo“

16:15  Hudební vystoupení kapely Pouta

Vedle pódiových vystoupeních nezapomínáme na dílny tradičních lidových řemesel. Ve stáncích se představí výrobci místních a regionálních certifikovaných produktů nejen ze Železných hor, kované šperky, včelí produkty, bylinné čaje, trdelník apod.

Program bude po celý zaměřen jak na české tradice, tak i na aktivity, které se vztahují k tématu ochrany klimatu, předcházení vzniku odpadů, zadržování vody v krajině apod.

Připraveny budou hry, workshopy a dílny např. u Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim, Ekocentra Palety, Momo Chrudim, o. p. s., Městských lesů Chrudim, Regionálního muzea v Chrudimi, DDM Chrudim, Zeleného domu Chrudim, Mama klubu Chrudim, Městské knihovny a Informačního střediska EU Europe Direct Pardubice apod.

Nově jsme pro dětské návštěvníky připravili naučnou stezku s názvem „Přírodě blíže“. Stezka propojí 11 stanovišť, na kterých se budou plnit krátké úkoly týkající ekologie, ochrany životního prostředí apod. Za splněné otázky pak účastníci získají drobnou odměnu.

Budete moci zajít i do semínkovny, kterou najdete u stanoviště Městské knihovny. Pokud se u vás najdou přebytky semínek, přijďte si je vyměnit.

Také ale můžete přinést drobné předměty do „mobilního“ Re-use centra, na které narazíte tento den u stánku městského úřadu. Po celý den bude k dispozici i drobné občerstvení.

foto z akce

video z akce

Součástí osvětové kampaně Dne Země bude i doprovodný program:

  • Vynášení Morany – sobota 25. 3. 2023 v 10:00 hod. za společného zpěvu se rozloučíme s Paní Zimou a přivítámer jaro. Hudebně bude doprovázet paní Iva Malinová a Klíčenky. Sraz u Zahradnictví Mikanovi. Morenky sebou. Pořádá Mama klub Chrudim.
  • Ukliďme svět – od 27. 3 do 23. 4. 2023 bude probíhat úklid různých lokalit ve městě. Přidat se může každý z Vás. Bližší informace u Šárky Trunečkové 737 770 811 nebo na https://1url.cz/@uklidme_svet_2023.
  • Hledání jara 2023 – od 6. do 9. 4. se můžete individuálně za-pojit do celostátní akce příznivců přírody. Detaily najdete na https://www.emop.cz/hledani-jara
  • Jarní rozjímání chrudimským parkem, beseda a promítání v DS Pohoda – středa 12. 4. Pojďte na vycházku Městským parkem. Sraz je v 9.30 hod. před budovou DS Pohoda a Jitřenka, Městský park 828. Součástí akce je promítání filmů o přírodě v DS Pohoda. Akci pořádá spolek Zelený dům Chrudim, z. s.
  • Ve čtvrtek 13. dubna v 18:00 hodin máte možnost zajít do Mama klubu Chrudim na cestovatelskou přednášku Soni Janovské na téma „Galapágy – unikátní příroda na dosah“. Vstupné je dobrovolné.
  • Ve čtvrtek 20. dubna v 18 hodin v Mama klubu startuje projekce nového dokumentárního filmu s názvem „Skrytá krása Železných hor“. Je to film o kráse Železných hor, kterou je nutné hledat, ale o to více si jí pak ceníme. Ve filmu uvidíte nejkrásnější místa, rostliny i zajímavé živočichy, které lze v Železných horách najít. Vstup zdarma.
  • Na sobotu 22. dubna od 9:00 hodin je připravena v prostorách jídelny Střední školy Zemědělské a VOŠ Chrudim přednáška na téma „Příroda na zahradě i ve městě a praktické rady jak zvýšit její druhovou pestrost a rozmanitost“. Pořádá ji Zelený dům Chrudim ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem Chrudim.
  • Otvírání studánek – Sobota 29. dubna bude patřit očistě naší studánky, kterou najdete v Rekreačních lesích Na Podhůře. Pokud se chcete zapojit do úklidu studánky a jejího okolí, přijďte v čase od 14:00 do 16:00 hodin. U rozhledny Bára bude právě v tento den zahájena sezóna 2023. Pro příchozí bude připravena stezka s úkoly. Připojit se také můžete k výšlapu, který připravuje KČT. Jeho cílem bude rozhledna Bára. Můžete tak tento den udělat něco pro sebe i pro okolní přírodu.  Akci pořádají Městské lesy Chrudim společně s DDM Chrudim a Klubem českých turistů Chrudim. Těšíme se na vás.
  • Vítání ptačího zpěvu v neděli 30. 4. v 8:00 hod. v parku Střelnice – Ptačí ostrovy se zkušeným ornitologem Romanem Hellingerem. Zájemci se předem přihlásí na emailu: hellingerroman@gmail.com a nebo telefonu: 602 740 053.