Analytické dokumenty a metodiky

Následující dokumenty vznikly v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů SPOD Ministerstva práce a sociálních věcí. Pojednávají o situaci SPOD v regionu (v ORP Chrudim), popisují aktuální potřeby místní sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. 

Dále v rámci projektu EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ SÍTĚ SLUŽEB pro ohrožené děti a rodiny vznikla metodika, která pracovníkům slouží jako soubor podpůrných materiálů.