Desatero problémů města Chrudim 2024

desatero

3. 4. 2024 16.30 hod., Fibichův sál Muzea. Přijďte společně diskutovat o problémech a možnostech jejich řešení se zástupci vedení města, zastupiteli města, zaměstnanci Městského úřadu Chrudim, ale i dalšími odborníky.

Program:

  • krátké ohlédnutí za uplynulým obdobím
  • hlasování o TOP 10 problémech města
  • společná diskuse nad tématy: Rozvoj města – Územní plán – Urbanismus – Bydlení – Podnikání; Sociální problematika – Zdravotní služby – Prevence kriminality; Životní prostředí; Školství – Sport – Volný čas – Zdravý životní styl; Kultura; Doprava; Udržitelná energetika

Doprovodný program:

  • stánek Nová zelená úsporám Light
  • vyhodnocení soutěže Rozkvetlé město 2023
  • ocenění autorů projektů v Tvořím Chrudim
  • stánek Tvořím Chrudim – participativní rozpočet
  • Munipolis (Mobilní rozhlas) – registrace, informace
  • slosování vstupenek o drobné ceny, drobné občerstvení, pro děti bude připravena tvořivá dílna s mateřským centrem Mama klub Chrudim

Setkání tradičně připravuje Zdravé město Chrudim společně s Národní sítí Zdravých měst ČR a je otevřené všem zájemcům, kteří chtějí přispět svým námětem, připomínkou k rozvoji města.

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 2. 4. 2024 / 4. 4. 2024