Poskytnuté dotace

2022

Přidělení grantů ZM a MA 21 na rok 2022 – do 50 tis. Kč
Schváleno Radou města Chrudim dne 21.2.2022 usnesením č. R/52/2022

Přidělení dotací ostatních – nezařaditelné mezi sport a kulturu na rok 2022 – do 50 tis. Kč
Schváleno Radou města Chrudim dne 21.2.2022 usnesením č. R/53/2022

Přidělení kulturních dotací města Chrudim na rok 2022 – do 50 tis. Kč
Schváleno Radou města Chrudim dne 21.2.2022 usnesením č. R/54/2022

Přidělení sportovních dotací na rok 2022 do 50 tis. Kč
Schváleno Radou města Chrudim dne 7.3.2022 usnesením č. R/78/2022

Přidělení dotací ostatních – nezařaditelných mezi sport a kulturu na rok 2022 nad 50 tis. Kč
Schváleno Zastupitelstvem města Chrudim dne 21.3.2022 usnesením č. Z/20/2022

Přidělení kulturních dotací města Chrudim na rok 2022 nad 50 tis. Kč
Schváleno Zastupitelstvem města Chrudim dne 21.3.2022 usnesením č. Z/21/2022

Přidělení grantů ZM a MA 21 na rok 2022 nad 50 tis. Kč
Schváleno Zastupitelstvem města Chrudim dne 21.3.2022 usnesením č. Z/22/2022

Přidělení sportovních dotací na rok 2022 nad 50 tis. Kč
Schváleno Zastupitelstvem města Chrudim dne 21.3.2022 usnesením č. Z/22/2022

Přidělení účelových dotací na sport, na kulturu a účelová dotace pro Chrudimskou besedu

Přidělení dotací na podporu sociálních a pobytových služeb 2022 (do 50 tis. Kč i nad 50 tis. Kč)
Schváleno Radou města Chrudim dne 25.4.2022 usnesením č. R/144/2022 a Zastupitelstvem města dne 30. 5. 2022 usnesením č. Z/34/2022

Přidělení dotací na podporu neziskového sektoru 2022
Schváleno Radou města Chrudim dne 6.6.2022 usnesením č. R/228/2022 a Zastupitelstvem města dne 20. 6. 2022 usnesením č. Z/64/2022