Mezioborová konference "Cesta do hlubin dětské duše"

Na Světový den duševního zdraví dne 10. 10. 2023 pořádalo Krizové centrum Chrudim (Centra J.J.Pestalozziho, o.p.s.) pod záštitou radního Pardubického kraje Pavlem Šotolou mezioborovou konferenci „Cesta do hlubin dětské duše“.

Konference poukázala na problematiku dětí a mládeže v dnešní době z pohledu odborníků pohybující se v oblasti sociální, školské i zdravotnickéNechyběla ani kriminální policie ČR, Probační a mediační služba a další zástupci sociálních a zdravotnických služeb.

Krizová pomoc poskytuje psychosociální služby uživatelům v Pardubickém kraji, kteří se ocitli v krizové situaci, jež naléhavě ohrožuje život, či významně snižuje jeho kvalitu a vyžaduje bezodkladné řešení.

Svůj pohled na práci s dítětem vnesla také vedoucí orgánu sociálně-právní ochrany dětí paní Mgr. Marie Adamcová.

Cílem konference bylo zanechat odkaz a pocit, že péče o děti, rodiče a celé rodiny je velmi důležitá, což se také splnilo.

Děkujeme všem profesím, které hledají neustále cesty, jak nejefektivněji pomoct všem dětem, které nemají to štěstí žít spokojeným životem.

Připojené soubory:

Vytvořeno / změněno: 16. 10. 2023 / 16. 10. 2023