Podávání informací

Při podávání informací postupujeme podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Telefonické informace podáváme bezplatně kdykoliv během pracovní doby městského úřadu, ústní informace, popřípadě nahlédnutí do materiálů rovněž bezplatně v provozní době úřadu. Písemné odpovědi na informace vyřizujeme v souladu s výše uvedeným zákonem. Chcete-li se rychle dovědět potřebnou informaci, vyhledejte v níže uvedeném seznamu příslušného technika a telefonicky ho kontaktujte.

Vytvořeno / změněno: 24. 1. 2023 / 24. 1. 2023