Přímé dotace na podporu sociální oblasti

POZOR – ZMĚNA!!!

V letošním roce dochází ke změně v poskytování přímých dotací města Chrudim na podporu organizací v sociální oblasti. Dotační řízení nově přechází pod správu a administraci Odboru sociálních věcí (dle jen OSV). Žadatelé o přímé dotace v sociální oblasti mohou od letošního roku své žádosti na rok 2024 a roky další podat v níže uvedených termínech prostřednictvím elektronické aplikace DaG.

Termín pro podání žádosti do Programu pro poskytování přímých dotací na podporu organizací v sociální oblasti na rok 2024 je 1.  –31. 8. 2023.

Podaná žádost bude obsahovat všechny předepsané náležitosti a splňovat podmínky uvedené v Programu. Žádost doručená po termínu a žádost, která nebude splňovat určené náležitosti, bude vyřazena z projednávání.

Program je k dispozici na OSV MěÚ Chrudim (Pardubická 67) a na webu města v sekci https://www.chrudim.eu/dotace/poskytnute-dotace/.

 

Kontaktní osoba:

Bc. Světlana Bartáková

Odbor sociálních věcí

Ekonom odboru


469 657 556 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 200

Patro: 1

Budova: Pardubická 67

Vytvořeno / změněno: 4. 7. 2023 / 4. 7. 2023