Probační a mediační služba - Den otevřených dveří

Dne 8. 11. 2023 jsme v rámci Dne otevřených dveří navštívili Středisko Probační a mediační služby, které sídlí na adrese Poděbradova 909, Chrudim.

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

Zodpovězeny byly otázky, jak se pracuje s pachateli trestných činů, jaké služby se nabízí obětem trestných činů, jak probíhá probační dohled, trest obecně prospěšných prací, jaké jsou podmínky trestu domácího vězení, jak může mediace pomoci obětem a pachatelům při řešení trestního konfliktu a mnoho dalších.

Přejeme hodně úspěchů do dalších let!

Připojené soubory:

Vytvořeno / změněno: 16. 11. 2023 / 16. 11. 2023