Uhrazení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatek je možné uhradit:

  • na bankovní účet č. 19-22021531/0100 – uveďte prosím variabilní symbol, který naleznete na složence,
  • složenkou, doručenou na adresu trvalého pobytu, popř. jinou adresu uvedenou občanem jako doručovací,
  • hotově nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Chrudim (přízemí – dveře č. 106 a č. 108).

Pokud navštívíte oddělení daní a poplatků osobně, vezměte si s sebou platný občanský průkaz případně cestovní pas.

Vytvořeno / změněno: 16. 6. 2023 / 19. 6. 2023