Uzavírka místní komunikace v ulici Olbrachtova

Upozorňujeme občany, že v termínu od 10.7.2023 do 31.7.2023 bude uzavřena místní komunikace v ulici Olbrachtova v úseku od křižovatky s místní komunikací v ulici K Ploché dráze po č.p. 362 (viz situace) z důvodu opravy komunikace.

Průchod chodců uzavřeným úsekem bude umožněn.

Objízdná trasa je vedena po silnici I/17 v ulicích Čáslavská a Palackého třída na křižovatku se silnicí III/340 19 na Dukle, po silnici III/340 19 v ulici Škroupova na křižovatku s místní komunikací U Vápenky a po místních komunikacích v ulicích U Vápenky, Alešova a Jiráskova do neuzavřené části ulice Olbrachtova a do ulice K Ploché dráze (viz situace).

Objízdná trasa je obousměrná. Žádáme řidiče, aby respektovali umístěné přenosné dopravní značení a nevjížděli do uzavřeného úseku.

Připojené soubory:

Kontaktní osoba:

Ing. Soňa Pecháčková

Oddělení dopravy a komunikací

referent

doprava a komunikace


469 657 502 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 310

Patro: 2.

Budova: Pardubická 67

Vytvořeno / změněno: 30. 6. 2023 / 3. 7. 2023