Uzavírka v ulici Na Ostrově

V době od 20.11.2023 do 08.12.2023 bude úplně uzavřena místní komunikace (dále jen „MK“) v ulici Na Ostrově, v úseku od křižovatky s MK v ulici S. K. Neumanna po vjezd k č.p.709 – č.p.712, a to z důvodu obnovy povrchu komunikace po rekonstrukci plynovodu „Reko MS Chrudim – Na Ostrově STL – II. etapa“ v ulici Na Ostrově a demontáže plynovodního potrubí na lávce pro pěší přes řeku Chrudimku .

Po tuto dobu bude uzavřen chodník podél ulice Na Ostrově. Náhradní trasa pro pěší bude ulicí S. K. Neumanna, podél areálu školy a podél č.p.709 – č.p.712.

Zároveň bude uzavřena i lávka pro pěší přes řeku Chrudimku. Náhradní trasa pro pěší ke sportovišti bude vedena ulicemi Na Ostrově, Dr. Milady Horákové a V Průhonech.

Žádáme řidiče i chodce, aby respektovali umístěné dopravní značení.

Připojené soubory:

Kontaktní osoba:

Jana Šupíková

Oddělení dopravy a komunikací

referent

doprava a komunikace


469 657 506 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 308

Patro: 2.

Budova: Pardubická 67

Vytvořeno / změněno: 9. 11. 2023 / 30. 4. 2024