Velikonoční trhy

 

Při příležitosti blížících se Velikonoc proběhly dne 19. 3. 2024 na Městském úřadě v Chrudimi tradiční Velikonoční trhy.

Pracovníci úřadu si mohli zakoupit ručně vytvořené výrobky klientů neziskových organizací Šance pro Tebe a Centra J. J. Pestalozziho.

Organizace Šance pro Tebe, z. s. poskytuje pomáhající a podpůrné aktivity pro děti, mládež, mladé dospělé, rodiny a skupiny ohrožené sociálním vyloučením.

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s, je nevládní nezisková organizace, která poskytuje psychosociální, poradenské a vzdělávací služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel zejména v Pardubickém kraji a kraji Vysočina. Usiluje o znovuzařazení těchto osob do společnosti a zlepšení kvality jejich života.

Děkujeme všem, kteří si přišli výrobky zakoupit a podpořili tak dobrou věc!

Připojené soubory:

Vytvořeno / změněno: 22. 3. 2024 / 22. 3. 2024