Workshop zaměřený na prevenci vzdělávacího neúspěchu dětí

Ve dnech 30. dubna a 23. května 2024 proběhl na MěÚ v Chrudimi ve spolupráci s organizací Amalthea Workshop zaměřený na prevenci vzdělávacího neúspěchu dětí.

Za výzkumnou organizaci PAQ Research přijeli představit výsledky analýzy, která kombinuje data z oblasti vzdělávání a sociálních podmínek v daném regionu – konkrétně v ORP Chrudim, pan Karel Gargulák a Jan Zeman. (www.paqresearch.cz)

Informovali o svých zjištěních a poukázali na příklady dobré praxe z jiných částí republiky.

Zástupci MŠ a ZŠ, Odboru školství, Odboru sociálních věcí a neziskových organizací společně diskutovali nad tématy, jak řešit výzvy spojené se vzděláváním v našem regionu – zvýšení kapacit pro předškoláky v Chrudimi, propojení škol se sociálními službami, vzdělávání pedagogů a mnoho dalších.

Datové analýzy a výzkumně podložená řešení vzdělávacích nerovností v Česku naleznete na webové adrese: https://www.mapavzdelavani.cz/


        

Připojené soubory:

Vytvořeno / změněno: 31. 5. 2024 / 31. 5. 2024