Zjednosměrnění ulice Novoměstská - konání fotbalového utkání.

V termínech:

– ve dnech 09.03.2024, 16.03.2024, 06.04.2024 a 27.04.2024, a to vždy v době od 09.00 – 13.00 hodin, dne 08.05.2024 v době od 16.00 – 20.00 hodin a dne 18.05.2024 v době od 15.30 – 20.00 hodin, bude v ulici Novoměstská z důvodu konání fotbalového utkání probíhat částečná uzavírka, která spočívá ve zjednosměrnění stávajícího obousměrného úseku.

Autobusy MAD v Chrudimi na lince 625003 nebudou po dobu částečné uzavírky MK v ulici Novoměstská obsluhovat autobusové zastávky „Chrudim, Novoměstská“ a „Chrudim, Dr. Malíka“, a jejich trasa bude dopravcem upravena ze zastávky „Chrudim, Na Valech“ po MK v ul. Václavská a Vlčnovská zpět na trasu k zastávce „Chrudim, nem.-hl.sil.“

Linkové autobusy na linkách č.620704 (dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.) a č.700703 (dopravce BusLine Pardubicko s.r.o.) nebudou po dobu částečné uzavírky MK v ulici Novoměstská, tj. dne 08.05.2024 v době od 16.00 do 20.00 hodin, obsluhovat autobusové zastávky „Chrudim, Novoměstská“ – obousměrně, jejich trasa bude dopravci upravena a vedena po silnici I/17.

 

V době částečné uzavírky v ulici Novoměstská (ve všech termínech) bude v ulici Václavská, v místě parkovacího pruhu (před č.p.204), zřízena náhradní autobusová zastávka pro MAD za zrušené autobusové zastávky.

 

Žádáme řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost umístěnému dopravnímu značení a řídili se pokyny pořadatelské služby.

Připojené soubory:

Kontaktní osoba:

Jana Šupíková

Oddělení dopravy a komunikací

referent

doprava a komunikace


469 657 506 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 308

Patro: 2.

Budova: Pardubická 67

Vytvořeno / změněno: 4. 3. 2024 / 4. 3. 2024