Zjednosměrnění ulice Novoměstská - konání fotbalového utkání

V termínech:

– dne 11.11.2023, a to v době od 9.00 – 13.00 hodin, bude v ulici Novoměstská z důvodu konání fotbalového utkání probíhat částečná uzavírka, která spočívá ve zjednosměrnění stávajícího obousměrného úseku.

Autobusy MAD v Chrudimi na lince 625003 nebudou po dobu částečné uzavírky MK v ulici Novoměstská obsluhovat autobusové zastávky „Chrudim, Novoměstská“ a „Chrudim, Dr. Malíka“, a jejich trasa bude dopravcem upravena ze zastávky „Chrudim, Na Valech“ po MK v ul. Václavská a Vlčnovská zpět na trasu k zastávce „Chrudim, nem.-hl.sil.“

V době částečné uzavírky v ulici Novoměstská (ve všech termínech) bude v ulici Václavská, v místě parkovacího pruhu (před č.p.204), zřízena náhradní autobusová zastávka pro MAD za zrušené autobusové zastávky.

Žádáme řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost umístěnému dopravnímu značení a řídili se pokyny pořadatelské služby.

Připojené soubory:

Kontaktní osoba:

Ing. Soňa Pecháčková

Oddělení dopravy a komunikací

referent

doprava a komunikace


469 657 502 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 310

Patro: 2.

Budova: Pardubická 67

Vytvořeno / změněno: 20. 7. 2023 / 1. 11. 2023