Ve městě probíhá mimořádná celoplošná deratizace: kompletní informace

potkan

Od pondělí 17. července probíhá ve městě mimořádná celoplošná deratizace. Upozorňujeme, že v průběhu deratizace je nutné zvýšit dohled nad svými zvířecími mazlíčky, popřípadě i malými dětmi, aby nedošlo k náhodnému pozření otrávených návnad.

Město Chrudim provádí 1× ročně celoplošnou deratizaci na území města a provádí i jednorázové zásahy při zvýšeném výskytu potkanů. Bohužel ani tato opatření se neukázala jako dostatečná, proto připravujeme tuto další mimořádnou celoplošnou deratizaci.

Deratizace se týká:
– veškerého nemovitého majetku města;
– veřejných budov (školy, školky, úřady, sociální zařízení, sportoviště);
– veřejných ploch (parky, břehy řeky a náhonu).

Akce je koordinována s dalšími subjekty, deratizace proto proběhne i v kanalizační síti a v objektech Elektráren Opatovice, město ke spolupráci vyzvalo také společenstva vlastníků bytových jednotek (SVJ).

Aby tato opatření byla opravdu účinná, potřebujeme i vaši pomoc – žádáme proto o dodržování následujících zásad:
– nevyhazujte zbytky potravin do dřezu nebo do toalety;
– do kontejneru vyhazujte pouze řádně zabalené zbytky potravin;
– nekrmte ptáky a volně žijící živočichy;
– nekrmte toulavé kočky;
– udržujte pořádek kolem svých domů;
– udržujte pořádek v okolí kontejnerových stání, nevyhazujte odpadky v okolí popelnic a kontejnerů;
– v případě zjištění výskytu černé skládky či většího nepořádku informujte Městský úřad Chrudim, například prostřednictvím Mobilního rozhlasu;
– zabezpečte si sklepy a vstupy do objektů.

Deratizace bude prováděna od 17. 7. do (nejpozději) 31. 8. První fáze potrvá cca tři týdny, poté se uskuteční kontroly ošetřených lokalit a případné opakování.

Ošetřené plochy budou opatřeny výstražnou vlaječkou, která upozorní majitele domácích mazlíčků, že je potřeba zvýšené pozornosti při jejich volném pohybu. Její podobu vidíte na obrázku níže.

Do nalezených nor budou aplikovány nástrahy (granulát v sáčku) a vchod do nory bude překryt kamenem, drnem apod.

Použitá nástraha je cílena pouze na hlodavce – obsahuje hořčidlo a není tudíž pro domácí mazlíčky atraktivní.

Pozor je potřeba dávat především na uhynulé potkany – pokud by ho např. pes pozřel, hrozí sekundární otrava (hlodavec má v sobě účinnou látku). V případě podezření na otravu mazlíčka vyhledejte veterinárního lékaře. Účinnou protilátkou je vitamín K1 – Kanavit.

Uhynulé potkany je potřeba hlásit společnosti Dezinfa, která deratizaci provádí. Ta rovněž zajistí jejich sběr, odvoz a likvidaci. E-mail: dezinfa@email.cz.

Průběh deratizace komplikují ptáci. Množství pozorování doložilo, že především kavky, krkavcovití ptáci vynikající inteligencí a zvídavostí, sledují práce na probíhající deratizaci a otrávené návnady na potkany z nor vyhrabávají. Jde zejména o lokalitu sídliště U Stadionu. Když ptáci návnadu vytáhnou, nechají ji bez dalšího zájmu ležet na zemi. To však pochopitelně představuje nebezpečí pro jiné ptáky a další zvířata. Stejně jako uhynulé potkany je třeba volně ležící návnady hlásit společnosti Dezinfa.

Souběžně bude ošetřen i kanalizační řad ve spolupráci se společností VaK a objekty EOP.

Podoba výstražné vlaječky:

deratizace – upozornění
deratizace – upozornění
Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 10. 7. 2023 / 5. 9. 2023