Partnerská města

Svidník, Slovenská republika

Město Svidník leží na severovýchodě Slovenska, na soutoku řek Ondava a Ladomíra. Malebné svahy Nízkých Beskyd ohraničují město. Nedaleký Dukelský průsmyk hrál v dějinách města vždy velmi důležitou roli. Nejstarší zmínky o Svidníku sahají až k datu 1357. V první polovině 14. století tudy vedla z podunajské a potiské oblasti a ž Baltskému moři důležitá obchodní cesta – Jantarová. Procházela tudy i vojska Suvorovy armády a generála Kutuzova.

Dukla a samotný Svidník se staly v druhé světové válce symbolem mnoha obětí. Významným mezníkem v celé historii města byla Karpatsko-dukelská operace. Několikaměsíční boje měly zničující charakter pro celé území v poddukelské oblasti.

Dnešní Svidník je okresním městem, kde žije 12 500 obyvatel, převážně Slováků, a silná národnostní menšina Rusínů a Ukrajinců.

Komunikace E 371, která vede přes Vyšný Komárnik, představuje nejfrekventovanější spojení Slovenska s Polskem. Důležité podniky ve městě jsou oděvní závody SVIK, Potravinářské strojírny a Továrny potravinářského průmyslu.

Ve městě jsou čtyři základní školy státní a jedna církevní, čtyři střední školy (gymnázium, střední průmyslová škola oděvní, obchodní akademie a střední škola církevní. Učiliště zastupuje střední odborné učiliště oděvní.

Muzeum ukrajinsko – rusínské kultury a Vojenské muzeum patří na Slovensku svými expozicemi mezi nejvýznamnější.

„Slavnosti kultury Rusínů a Ukrajinců na Slovensku“ jsou pro Svidník významnou událostí, která přesahuje hranice města. Folklórní vystoupení národopisných souborů v přírodním amfiteátru navštěvuje více než 5 000 diváků.

Lesy v oblasti jsou smíšené a pro houbaře učiněným rájem. Hornatý ráz krajiny poskytuje výborné možnosti pro pěší turistiku a pro méně náročné lyžaře možnosti pro toto sportovní odvětví.

V květnu 1997 podepsali zástupci Chrudimi a Svidníku smlouvu o partnerské spolupráci. Tím byla dána oficiální možnost hledání různých forem spolupráce mezi občany našich měst.

Olešnica, Polsko

Olešnica leží v Dolním Slezsku, 30 km severovýchodně od Wroclavi. První zmínka o existenci Olešnice pochází z roku 1189 Vzhledem k výhodné poloze na jedné z hlavních obchodních cest prošla Olešnice rychlým rozvojem, takže se již v roce 1255 stává městem, organizovaným podle západních vzorů.

V roce 1329 se Olešnica ocitla za hranicemi Polska. Kníže Konrád I. složil lenní hold českému králi Janu Lucemburskému a tímto aktem se město na více než tři století spojilo s českými zeměmi. Po vymření rodu Paistovců byla Olešnica v roce 1495 udělena českému rodu Poděbradů. Období panování Poděbradů je uváděno jako čas všeobecného rozkvětu. Česká perioda olešnické historie skončila v roce 1647, kdy po smrti posledního mužského příslušníka rodu Poděbradů Karla Fridricha, přechází město do rukou německých knížat.

Olešnice se stala znovu součástí Polska až po roce 1945. Po skončení II. světové války opustilo města většina původního německého obyvatelstva (počet obyvatel klesl z 18.138 v roce 1939 na 4.246 v roce 1946).

Dnešní Olešnica má 40 000 obyvatel, je významným průmyslovým a hospodářským centrem regionu. Mezi největší podniky patří továrny na výrobu obuvi a plastových součástí automobilů, vybudované ze účasti zahraničního kapitálu.

Partnerská smlouva byla podepsána na radnici polského města Olešnica ve dnech 12. – 13. 2. 1998. Krátce po podpisu partnerské smlouvy byly projednány konkrétní podoby spolupráce, zejména v kulturní a sportovní oblasti.

Motovun, Chorvatsko

Město Motovun se rozkládá na strmém kopci nad řekou Mirnou v srdci Istrie v Chorvatsku. Z dáli bychom jej podle našich měřítek mohli považovat spíš za hrad, však také v chorvatštině se město řekne grad, ale je to vskutku město s úzkými uličkami, poměrně rozlehlým náměstím (Trg Andrea Antigo) a dominantou kostela sv. Štěpána (Sveti Stjepan). Je nevelké s necelou tisícovkou obyvatel, ale významné svojí historií i bohatou kulturní současností.

S Chrudimí je pojí jméno chrudimského rodáka Josefa Ressela, známého vynálezce lodního šroubu, který se v Motovunu podruhé oženil a kde působil ve své původní profesi lesníka. Lesy v okolí Motovunu jsou ale známé také jinak, a to pro své podzemní bohatství – kulinářský poklad jménem lanýže.

Motovun je rodištěm slavného šampióna Formule 1 Maria Andrettiho. Tento fakt může mnohé fanoušky automobilového sportu mást, když vědí, že Mario Andretti je svým původem Ital. Historie však někdy dovede udělat v geografii docela pěkné kotrmelce a v tomto případě to znamená, že v roce 1940, kdy se Mario Andretti narodil, Motovun patřil Itálii. Tehdy se ovšem jmenoval Montona. Změna státní příslušnosti Motovunu nastala po druhé světové válce.

K nejvýznamnějším kulturním akcím odehrávajícím se každoročně ve městě na přelomu července a srpna je Motovun Film Festival, který se stal již pojmem mezi vyznavači filmového umění v mezinárodním měřítku.

Motovun je s filmem spojen i jinak. V roce 2009 město posloužilo jako kulisa italského města za druhé světové války ve filmu George Lucase a Anthonyho Hemingwaye s názvem Red Tails.

Přátelské vztahy Chrudimi a Motovunu se rozvíjejí delší dobu. V květnu 2014 (10. 5. 2014) starostové měst Chrudimi (Petr Řezníček) a Motovunu (Tomislav Pahović) podepsali smlouvu o partnerství. Oficiální dokument slibuje rozvoj vzájemných kontaktů v oblastech kultury, sportu, školství, cestovního ruchu a dalších.

Znojmo

Znojmo je město s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji na levém břehu řeky Dyje, 65 km jihozápadně od Brna a 83 km severozápadně od Vídně. Hranice s Rakouskem probíhá osm kilometrů od města. V roce 2016 zde žilo přes 33 700 obyvatel. Je druhým největším městem Jihomoravského kraje a historickým centrem jihozápadní Moravy.

Počátek vzájemných kontaktů Chrudimi a Znojma leží v setkáních na sjezdech Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Obě města, která se pyšní prestižním titulem Historické město roku, se spontánně rozhodla četná setkání proměnit v užší partnerskou spolupráci.

Města tak budou podporovat zejména vztahy na poli kultury, sportu, vzdělávání a volnočasových aktivit mládeže a seniorů. Užitečné budou konzultace poznatků komunální sféry a činnosti místních samosprávních orgánů, společně budou také obě města organizovat různé akce. Nabízí se rovněž výměna zkušeností ze sociálních péče, spolupořádat se budou akce pro seniory.