Oddělení evidence motorových vozidel

Působnost

Na základě zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

  • vede registr silničních vozidel
  • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru
  • přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou
  • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla 
  • rozhoduje o vyřazení a zániku silničního vozidla z provozu
  • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla
  • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla
  • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla
  • rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění nebo osvědčení k provozování stanice měření emisí

Zaměstnanci oddělení vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle správního řádu.

Ing. Jana Marková

Oddělení evidence motorových vozidel

vedoucí oddělení


469 657 525 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 117

Patro: Přízemí

Budova: Pardubická 67

Bc. Alena Vlčková

Oddělení evidence motorových vozidel

referent

evidence vozidel


469 657 528 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 118

Patro: Přízemí

Budova: Pardubická 67

Romana Nováková

Oddělení evidence motorových vozidel

referent

evidence vozidel


469 657 531 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 116

Patro: Přízemí

Hana Koukolová

Oddělení evidence motorových vozidel

referent

evidence vozidel


469 657 524 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 116

Patro: Přízemí

Budova: Pardubická 67

Marta Boháčová Hegrová

Oddělení evidence motorových vozidel

referent

evidence vozidel


469 657 524 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 114

Patro: Přízemí

Budova: Pardubická 67

Václav Drábek

Oddělení evidence motorových vozidel

referent

evidence vozidel


469 657 524 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 114

Patro: Přízemí

Budova: Pardubická 67

Jan Bárta

Oddělení evidence motorových vozidel

referent

evidence vozidel


469 657 530 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 118

Patro: Přízemí

Budova: Pardubická 67

Irena Andrejchová

Oddělení evidence motorových vozidel

referent

evidence vozidel


469 657 529 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 116

Patro: Přízemí

Budova: Pardubická 67

Simona Linková

Oddělení evidence motorových vozidel

referent

evidence vozidel


469 657 527 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 114

Patro: Přízemí

Budova: Pardubická 67

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro Přízemí