Oddělení investic

  • připravuje a realizuje stavební investiční akce města
  • zadává zpracování projektových dokumentací
  • zajišťuje realizaci výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu na stavební akce v souladu s platnou směrnicí Městského úřadu Chrudim o zadávání veřejných zakázek
  • zajišťuje vyhlašování a realizaci výběrových řízení na veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na stavební investiční akce města
  • zajišťuje technický a finanční dozor při investičních akcích města
  • zajišťuje opravy a údržbu komunikací
  • zajišťuje opravy a údržbu školských zařízení
  • zajišťuje opravy a údržbu kulturních zařízení

Ing. Soběslav Dušek

Oddělení investic

vedoucí oddělení

školní budovy, muzeum, realizace akce „Knihovna v Topolské ulici, Chrudim"


731 672 601 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 113

Patro: 1

Budova: Resselovo náměstí 77

Tomáš Vápeník

Oddělení investic

technické podmínky pro fyzické osoby k zásahům do komunikací, veřejné osvětlení, hřbitovy, lávky, parkoviště


733 625 996 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 113

Patro: 1

Budova: Resselovo náměstí 77

Ing. arch. Magdalena Strnadová

Oddělení investic

výstavba, rekonstrukce a úpravy komunikací, mosty, technické podmínky při nové zástavbě


730 811 337 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 114

Patro: 1

Budova: Resselovo náměstí 77

Ing. Emil Melnik

Oddělení investic

opravy komunikací


731 672 603 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 113

Patro: 1

Budova: Resselovo náměstí 77

Adéla Marková

Oddělení investic

informace, památky, kašny, sochy, hradby, kapličky, autobusové zastávky, realizace akce „Oprava autobusové zastávky v ul. Pardubická"


469 657 125 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 106

Patro: 1

Budova: Resselovo náměstí 77

Zdeněk Karas

Oddělení investic

kulturní budovy, divadlo, realizace akce „Výstavba splaškové kanalizace Medlešice", „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa"


733 625 995 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 114

Patro: 1

Budova: Resselovo náměstí 77

Ing. Martina Vašáková

Oddělení investic

investiční technik

budovy, městské kino, cyklostezky, realizace akce „Radnice čp. 1/I – statické zajištění, kanalizace, dvůr"


zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 113

Patro: 1

Budova: Resselovo náměstí 77

Kde nás najdete

Adresa: Resselovo náměstí 77 , patro 1. patro