Oddělení investic

  • připravuje a realizuje stavební investiční akce města
  • zadává zpracování projektových dokumentací
  • zajišťuje realizaci výběrových řízení na veřejné zakázky na stavební investiční akce města
  • zajišťuje technický a finanční dozor při investičních akcích města
  • zajišťuje opravy a údržbu komunikací
  • zajišťuje opravy a údržbu školských zařízení
  • zajišťuje opravy a údržbu kulturních zařízení

Ing. Soběslav Dušek

Oddělení investic

vedoucí oddělení

školní budovy, muzeum, realizace akce „Knihovna v Topolské ulici, Chrudim"


731 672 601 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 113

Patro: 1

Budova: Resselovo náměstí 77

Iva Dundáčková

Oddělení investic

ekonom


469 657 123 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 112

Patro: 1

Budova: Resselovo náměstí 77

Ing. arch. Magdalena Strnadová

Oddělení investic

výstavba, rekonstrukce a úpravy komunikací, mosty, technické podmínky při nové zástavbě, realizace akce „Lávka L03 V Průhonech"


730 811 337 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 114

Patro: 1

Budova: Resselovo náměstí 77

Zdeněk Karas

Oddělení investic

kulturní budovy, divadlo, realizace akce „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa"


733 625 995 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 114

Patro: 1

Budova: Resselovo náměstí 77

Tomáš Vápeník

Oddělení investic

hřbitovy, lávky, parkoviště, technické podmínky pro fyzické osoby k zásahům do komunikací, realizace akce „Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim"


733 625 996 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 113

Patro: 1

Budova: Resselovo náměstí 77

Ing. Emil Melnik

Oddělení investic

opravy silnic a chodníků, realizace akce „ZŠ Dr. Peška výměna střešní krytiny pod FVE"


731 672 603 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 113

Patro: 1

Budova: Resselovo náměstí 77

Adéla Marková

Oddělení investic

informace, památky, kašny, sochy, hradby, kapličky, autobusové zastávky, realizace akce „Oprava autobusové zastávky Podhůra"


469 657 125 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 106

Patro: 1

Budova: Resselovo náměstí 77

Kde nás najdete

Adresa: Resselovo náměstí 77 , patro 1. patro