Úsek údržby zeleně

  • zajišťuje údržbu a opravy veřejných prostranství a veřejné zeleně
  • zajišťuje údržbu dětských hřišť
  • zabezpečuje agendu obecně prospěšných prací a veřejně prospěšných prací

Kateřina Jánská

Úsek údržby zeleně

zeleň ve středu města, hřiště v MŠ, obecně a veř. prospěšné práce, realizace akce „Sanace strmého svahu Na Kopanici"


739 234 879 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 326

Patro: 3

Budova: Resselovo náměstí 77

Hana Dušánková

Úsek údržby zeleně

zeleň v okrajových částech, veřejná hřiště, vodní plochy, realizace akce „Rekonstrukce dětského hřiště Stromovka a na Výsluní"


603 151 330 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 327

Patro: 3

Budova: Resselovo náměstí 77