Úsek registrace

  • zajišťuje registraci, evidenci živností volných, řemeslných, vázaných a koncesovaných
  • je provozovatelem živnostenského rejstříku v působnosti svého správního obvodu
  • provádí poradenskou činnost pro žadatele a registrované podnikatele
  • vykonává činnosti jako centrální registrační místo podle § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
  • vykonává přenesenou působnost na úseku vedení evidence zemědělského podnikatele podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
  • vede správní řízení sankčního charakteru za porušení živnostenského zákona na základě vlastních zjištění nebo z podnětů jiných správních orgánů
  • plní další úkoly svěřené obecnímu živnostenskému úřadu zvláštními právními předpisy

Zaměstnanci oddělení vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Renáta Besperátová, DiS.

Úsek registrace

vedoucí úseku registrace

registrace - živnostenské a zemědělské podnikání


469 657 410 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 225 – malá zasedací místnost (dočasně)

Patro: 1

Budova: Pardubická 67

Mgr. Marta Koubová

Úsek registrace

referent

registrace - živnostenské a zemědělské podnikání


469 657 412 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 225 – malá zasedací místnost (dočasně)

Patro: 1

Budova: Pardubická 67

Ing. Michaela Štursová

Úsek registrace

referent

registrace - živnostenské a zemědělské podnikání


469 657 411 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 225 – malá zasedací místnost (dočasně)

Patro: 1

Budova: Pardubická 67

Bc. Pavlína Křížová

Úsek registrace

referent

administrativa, správní řízení


469 657 413 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 225 – malá zasedací místnost (dočasně)

Patro: 1

Budova: Pardubická 67

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro 1