Omluva za faktickou chybu v Chrudimském zpravodaji

Chrudimský zpravodaj

V říjnovém vydání Chrudimského zpravodaje se v článku Zprávy z rady a zastupitelstva nedopatřením vyskytla faktická chyba.

Podle článku Zastupitelstvo města Chrudim, jež zasedalo 19. června, mimo jiné schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Městský fotbalový klub Chrudim, z. s., ve výši 5 mil. Kč, na předfinancování a udržení činnosti. Projednávaný materiál však nebyl schválen a zastupitelstvo se tématu bude dále věnovat na svém jednání 20. listopadu 2023.

Redakce Chrudimského zpravodaje se svým čtenářům, zastupitelům a v neposlední řadě Městskému fotbalovému klubu Chrudim, z.s., za toto pochybení velice omlouvá.

Děkujeme za pochopení.

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 2. 10. 2023 / 9. 10. 2023