Podpora sociální práce v obci Chrudim a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (2017-2019)

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006196

Operační program Zaměstnanost - EU, ESF