Pomáháme společně

Komplexní podpora sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi z Ukrajiny na území ORP Chrudim (2023 – 2025)

https://www.amalthea.cz/pomahame-spolecne-komplexni-podpora-site-sluzeb-pro-ohrozene-rodiny-s-detmi-z-ukrajiny-na-uzemi-orp-chrudim/