On-line mapový plán obce

Platná dokumentace

Územně plánovací dokumentace

Projednávaná dokumentace

 • Opakované řízení - ÚP Smrček

  Námitky a připomínky je možné uplatnit pouze k částem řešení, které byly změněny od řízení o návrhu územního plánu. Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách bude ve smyslu ustanovení § 53 a § 54 stavebního zákona a ustanovení § 172 správního řádu součástí odůvodnění ÚP Smrček.
  Datum veřejného projednání: 29. 11. 2023
  Místo veřejného projednání: OÚ Smrček
  Lhůta pro podání připomínek: 6. 12. 2023
  Lhůta pro podání námitek: 6. 12. 2023

Kontakt a nahlížení do dokumentace

Ing. Petr Doseděl

Oddělení územního plánování

referent

Územní plány obcí: Bořice, Bylany, Čankovice, České Lhotice, Ctětín, Dolní Bezděkov, Dvakačovice, Hluboká, Honbice, Horka, Lány, Leštinka, Libkov, Liboměřice, Licibořice, Mrákotín, Ostrov, Předhradí, Smrček, Střemošice, Tuněchody, Vejvanovice


469 657 478 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 401

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Adresa: Pardubická 67
Patro: 3
Kancelář č. : 401