Regionální muzeum v Chrudimi vyhlásilo výběrové řízení na pozici Muzejní pedagog/pedagožka (edukátor/ka v kultuře)

Regionální muzeum v Chrudimi

Předpokládaný nástup na pracovní pozici je ihned, případně dle dohody.

Přihlášky mohou být podány osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to v uzavřené obálce označené slovy: „Neotvírat – výběrové řízení“ nejpozději do 29. 9. 2023 do 12.00 hodin.

Další podrobnosti výběrového řízení včetně náplně práce či požadavků na uchazeče najdete na webových stránkách Regionálního muzea v Chrudimi.

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 20. 9. 2023 / 25. 9. 2023