Spolupráce s školskými zařízeními

V roce 2015 byla při MěÚ Chrudim zřízena pracovní skupina k sociální problematice ve školách. Důvodem vzniku skupiny bylo (ne)řešení situace kolem sociálně či jinak znevýhodněných dětí, potřeba vzájemné komunikace škol a OSPOD a dalších správních institucí a organizací. 

Dále se OSPOD účastní pravidelných setkání platformy pro odborná tematická setkání aktérů předškolního vzdělávání v Chrudimi. V roce 2018 vznikla pracovní skupina pro řešení sociální problematiky v mateřských školách při MěÚ Chrudim. Cílem bylo nastavení vzájemné efektivní spolupráce mezi OSPOD a MŠ při řešení přibývajících situací kolem sociálně či jinak znevýhodněných dětí.