Sportovní dotace na rok 2023 – 2. kolo podávání žádostí

dotace2

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče MěÚ Chrudim (dále jen OŠK) upozorňuje žadatele, že dle platného Programu pro poskytování sportovních dotací města Chrudim je termín podávání žádostí o sportovní dotace pro druhé kolo od 10.08.2023 do 31.08.2023.

Žádosti se podávají prostřednictvím webové aplikace DaG.

„Programy“ jsou k dispozici na OŠK MěÚ Chrudim (Pardubická 67) a na webových stránkách města v sekci Městské dotační programy.

Žádosti musí splňovat podmínky uvedené v „Programu“. Žádosti doručené po termínu
a žádosti, které nebudou splňovat předepsané náležitosti, budou vyřazeny z projednávání.

Bližší informace podá Monika Slaninová, OŠK.

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 26. 7. 2023 / 26. 7. 2023