XI. zasedání Zastupitelstva města Chrudim

vlajka prapor zastupitelstvo

Zasedání Zastupitelstva města Chrudim se uskuteční v pondělí 25. března 2024 od 16 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Pardubická 67, Chrudim. Jednání bude rovněž přenášeno on-line.

Program jednání:

 1. Návrh rozpočtového opatření č. 4/2024 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2024
 2. Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.
 3. Vydání Změny č. 6 územního plánu Chrudim
 4. Změna zakladatelské listiny společnosti Sociální podnik města Chrudim s.r.o.
 5. Místní energetická koncepce 2023 – 2033
 6. Pověření Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim k plnění některých úkolů v oblasti finančního hospodaření města Chrudim
 7. Osadní výbory místních částí – určení členů, volba předsedů
 8. Přidělení sportovních dotací na rok 2024 – 1. kolo
 9. Žádost o finanční spoluúčast k dotaci od Národní sportovní agentury – výstavba tělocvičny, zázemí a kabin
 10. Aktualizace Programu regenerace Městské památkové zóny Chrudim na období 2024–2034
 11. Odvod z investičního fondu MŠ Sv. Čecha
 12. Převod veřejných částí kanalizačních přípojek v Medlešicích
 13. Vypořádání pozemků v ulici Pod Kopcem
 14. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou – chodník v ulici Čáslavská – Vrchovská
 15. Převod pozemku v k. ú. Topol
 16. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva města Chrudim
 17. Informace o činnosti Rady města Chrudim
 18. Všeobecná rozprava
Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 25. 3. 2024 / 26. 3. 2024