Indikátory udržitelného rozvoje

Výsledky sledování indikátoru Spokojenost občanů s místní společenstvímRok sledování
A1 – Spokojenost občanů s místním společenstvím                                                                                  2004
A1 – Spokojenost občanů s místním společenstvím2007                          
A1 – Spokojenost občanů s místním společenstvím2009
A1 – Spokojenost občanů s místním společenstvím 2011
A1 – Spokojenost občanů s místním společenstvím2015
Výsledky sledování indikátoru Mobilita a místní přeprava cestujících                                                Rok sledování         
A3 – Mobilita a místní přeprava cestujících2004
A3 – Mobilita a místní přeprava cestujících2007
A3 – Mobilita a místní přeprava cestujících2009
A3 – Mobilita a místní přeprava cestujících2011
A3 – Mobilita a místní přeprava cestujících2015
Výsledky sledování indikátoru Cesta dětí do školy                                             Rok sledování
B6 – Cesta dětí do školy                                                                                                                                  2007                         
B6 – Cesta dětí do školy2009
B6 – Cesta dětí do školy2012
Výsledky sledování indikátoru Ekologická stopa města a MěÚ                                      Rok sledování
Ekologická stopa města a ekologická stopa Městského úřadu Chrudim                                              2009                         
Ekologická stopa MěÚ Chrudim za rok 20102010
Ekologická stopa MěÚ Chrudim za rok 20112011
Ekologická stopa MěÚ Chrudim za rok 20122012
závěrečná zpráva – Ekologická stopa města 2012 ( s daty za rok 2011)2011
ekologická stopa 2010 – podrobný výpočet pomocí internetového kalkulátoru2010
ekologická stopa 2011 – podrobný výpočet pomocí internetového kalkulátoru2011
ekologická stopa 2012 – podrobný výpočet pomocí internetového kalkulátoru2012
ekologická stopa 2013 – podrobný výpočet pomocí internetového kalkulátoru2013
Ekologická stopa MěÚ za rok 2015 – podrobný výpočet2015
Ekologická stopa města 2015 – podrobný výpočet2015
Výsledky sledování indikátoru Uhlíková stopa                                                       Rok sledování
Uhlíková stopa – místní příspěvek ke globálním změnám klimatu                                                          2012                          
Uhlíková stopa – místní příspěvek ke globálním změnám klimatu2015