Organizační struktura

Politik pro projekt Chrudim Zdravé město a místní Agenda 21

  • zastupitelstvem města pověřen vedením Projektu Chrudim Zdravé město a MA 21 
Ing. František Pilný, MBA

Ing. František Pilný, MBA

Zastupitelstvo města

starosta

ANO 2011


+420 469 657 141 zobrazit e-mail

Budova: Resselovo náměstí 77

Koordinátorka projektu Chrudim Zdravé město a místní Agendy 21

Šárka Trunečková, DiS.

Šárka Trunečková, DiS.

Projekt Zdravé město a MA21

referent

Zdravé město a MA 21


469 657 100 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 216

Patro: 2

Budova: Resselovo náměstí 77

Asistentka koordinátorky projektu Zdravé město a místní Agendy 21

Soňa Poláková

Projekt Zdravé město a MA21

referent

Zdravé město a MA 21


469 657 101 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 216

Patro: 2

Budova: Resselovo náměstí 77

Komise Zdravého města a místní Agendy 21

Komise Zdravého města a místní Agendy 21 je poradním orgánem Rady města. Komise se vyslovuje ke koncepčním i operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městě. Dále se zabývá uplatněním principů participace a partnerství ve městě, zabývá se aplikací metody modernizace veřejné správy do běžné činnosti úřadu (MA 21 byla v roce 2005 uznaná Ministerstvem vnitra jako metoda modernizace veřejné správy).

Strategický tým pro rozvoj města

Činnosti strategického týmu pro rozvoj města:

  • ve spolupráci s odborníky dohlíží na implementaci principů udržitelného rozvoje v navrhovaných a realizovaných opatřeních strategie
  • zodpovídá za přípravu a průběžnou aktualizaci akčních plánů (na 1-2 roky) ve vazbě na rozpočet municipality
  • řeší implementaci podnětů z komunitního plánování a dílčích koncepcí (např. Zdravotní plán apod.) pro jednotlivé oblasti udržitelného rozvoj
  • členové týmu
  • zápisy z jednání
  • rozvojové dokumenty