Obhajoba nejvyšší kategorie v oblasti místních Agend v České republice, kategorie "A"

Datum konání akce 12. 6. 2023

Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21 pod patronací Světové zdravotnické organizace obhajovalo program pro udržitelný rozvoj – Zdravé město a místní Agendu 21. Audit udržitelného rozvoje, resp. reaudit zpracovalo město Chrudim jako dlouhodobý držitel kategorie „A“ MA21. První Audit UR dle parametrů kategorie A absolvovalo město Chrudim v roce 2013. Oponentní posouzení prováděl tým pod vedením Mgr. Jitky Burianové.

Ve středu 16. listopadu 2022 v Obřadní síni na Resselově náměstí 77 proběhla kontrola naplňování kritérií místní Agendy 21, ale i prosazování principů udržitelného rozvoje na místní úrovni.

Prezentace byla hodnocena odbornou komisí složenou ze zástupců Pracovní skupiny pro MA 21, jako poradního orgánu Rady vlády pro udržitelný rozvoj v ČR. Porota byla seznámena i s praktickými ukázky, kdy prostřednictvím místní Agendy 21 jsou řešeny podněty od obyvatel.

I v roce 2022 jsme v rámci projektu Zdrave MESTO a místní Agenda 21 Chrudim získali nejvyšší kategorii v oblasti místních Agend v České republice, kategorii „A“. Na pozvání ministra životního prostředí Petra Hladíka jsme navštívili Ministerstvo životního prostředí ČR, kde došlo k slavnostnímu předání.

Foto z Obhajoby 16. 11. 2022:

Foto z předání