Nalezená nebo opuštěná motorová vozidla

Město Chrudim jako vlastník a správce komunikací vyzývá tímto majitele k vyzvednutí vozidla, které bylo odtaženo z důvodu způsobení překážky provozu na pozemních komunikacích, a to plně v souladu s ustanovením § 45 odst. 1, 4 zákona č. 361/2000 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Vlastník si může motorové vozidlo vyzvednout na adrese Sečská ul. 809, Chrudim, tj. v sídle společnosti Technické služby Chrudim 2000, spol. s r.o., a to po předložení dokladů k prokázání vlastnictví věci a zaplacení ceny za odtah a odstavení vozidla.

V případě, že se vlastník nalezeného nebo opuštěného motorového vozidla nenajde nebo nepřihlásí, přechází dle ustanovení § 1057 odst. 3 Občanského zákoníku do vlastnictví města Chrudim.

Po uplynutí tříleté lhůty může být vozidlo ekologicky zlikvidováno. Po majiteli vozidla budou veškeré náklady vymáhány.

Tovární značkaBarvaRZ nebo VINOdtaženo dne