Cochemská praxe

OSPOD Chrudim v rámci kolizního opatrovnictví uplatňuje i Cochemský model. Tento model pojednává o způsobu domluvy a nastavení pravidel mezi rodiči v nejlepším zájmu dítěte. Cochemská praxe představuje systém spolupráce mezi profesemi, které se podílejí na řešení rodičovského konfliktu.

Základní informace o Cochemské praxi – letáček ke stažení  Cochemská praxe

Prosby dítěte při rozvodu (rozchodu) rodičů – informace ke stažení – Prosby dítěte

Rodičovský plán – ke stažení – Rodičovský plán

Okresní soud v Chrudimi – dokumenty ke stažení zde:
https://www.justice.cz/web/okresni-soud-v-chrudimi/ruzne?clanek=cochemska-praxe