Dopravní omezení během Chrudimské pouti 2023

doprava

Upozorňujeme občany, že v průběhu chrudimské pouti dojde k úplné uzavírce místních komunikací (dále jen MK) na Tyršově, Školním a Resselově náměstí a v ulicích Novoměstská, Opletalova, Široká a Čs. partyzánů, a to následně:

– Tyršovo náměstí (parkoviště na „Moravově zahradě“) – od 2. srpna 18:00 hodin do 7. srpna 7:00 hodin,

– ve čtvrtek 3. srpna bude od 9:00 nejdéle do 14:00 hodin uzavřena ulice Novoměstská od křižovatky „U Václava“ po křižovatku u restaurace Na Růžku, ul. Opletalova od křižovatky v ulici Sladkovského po Tyršovo náměstí, Tyršovo, Školní a Resselovo náměstí. Dále ulice Široká od Resselova náměstí po křižovatku s ulicí Lázeňská a ul. Čs. partyzánů v úseku před divadlem, a to vše pro „hlavní nájezd“ atrakcí. Po ukončení této úplné uzavírky bude do centra města umožněn vjezd pouze vozidlům dopravní obsluhy,

– výše uvedená oblast bude následně zcela uzavřena  od pátku 4. srpna od 12:00 hodin do pondělí  7. srpna do 7:00 hodin. V tomto termínu budou uzavřeny i ulice Čs. partyzánů v úseku od křižovatky s ul. Husova a Rooseveltova po ul. Široká a ulice Široká ve zbývajícím úseku (od okružní křižovatky „Na Bídě“ po ul. Lázeňská).

Při výše uvedených uzavírkách MK zasahují dopravní opatření (omezení provozu nebo uzavírka) i do provozu na pozemních komunikacích v ulicích Hradební, Rybičkova, Fortenská, Kollárova, Filištínská, Lázeňská, Podfortenská, Pobřežní, Radoušova, Soukenická (v úseku podél budovy divadla na straně u náhonu), Štěpánkova, Čelakovského, Břetislavova, Komenského, Hálkova a Svěchyňova a na Všehrdově a Žižkově náměstí.

Objízdná trasa při uzavírkách MK není stanovena.

Dopravce ARRIVA Východní Čechy a.s. provede změny na dotčených linkách a spojích městské a linkové dopravy. Informace pro cestující veřejnost budou vyvěšeny na autobusových zastávkách na Tyršově náměstí, u Mysliveckého domu a Na Valech.

Pro autobusy platí uzavírka v době od čtvrtka 3. srpna od 9:00 hodin do pondělí 7. srpna do 7:00 hodin.

V letošním roce opět dochází v souvislosti s poutí nejen k rozšíření jejího prostoru o úsek před divadlem ale i k částečné uzavírce MK v ul. Novoměstská, a to v úseku od ulice Budovatelů po křižovatku „U Václava“, a v termínu od 4. srpna od 16:00 hodin do 6. srpna do 20:00 hodin. Důvodem je zjednosměrnění (ve směru do centra města) tohoto úseku MK k umožnění parkování vozidel návštěvníků pouti na MK. De facto se jedná o obdobnou úpravu provozu jako při fotbalových utkáních MFK Chrudim.

Z důvodu této částečné uzavírky nebudou ve směru od centra města k okružní křižovatce „U Kauflandu“ obsluhovány autobusové zastávky „Chrudim, Novoměstská“ a „Chrudim, Dr. Malíka“. Pro městskou autobusovou dopravu v Chrudimi (MAD) bude zřízena náhradní zastávka v ul. Václavská (cca před č.p. 254). Dopravci na ostatních linkách, kteří zastávku „Chrudim, Novoměstská“ obsluhují, mohou náhradní zastávku také využít.

Je tedy nutné sledovat informace dopravců, a to zejména na označnících daných zastávek.

Další informace o dopravních opatřeních najdete i na úřední desce pod označením „OOP – PÚP na MK v centru města – Chrudimská pouť 2023“, „OOP – PÚP na MK v centru města – ul. Novoměstská – Chrudimská pouť 2023“ a „OOP – PÚP a §19a – MK v centru města – Chrudimská pouť 2023“.  

Prosíme občany, zejména řidiče vozidel, aby respektovali umístěné dopravní značky a dopravní zařízení. Děkujeme.

Případné dotazy zodpoví Lic. Milan Šikl, vedoucí oddělení dopravy a komunikací.

Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 27. 7. 2023 / 7. 8. 2023