Cesta ke čtyřlístku… čtyřlístkem ke štěstí

Logo NPŽP

Předmětem projektu je přetvoření části školních zahrad v Mateřské škole, Chrudim 2, Na Valech 693 v prostředí, které bude sloužit dětem jako učební pomůcka environmentální výchovy a vzdělávání zábavnou a přirozenou formou. Část zahrady bude přeměněna na užitkovou plochu se záhony a dvěma kompostéry a bude sloužit jako názorná ukázka průběhu životního cyklu rostlin, ekologického hospodaření a zpracování nezužitkovaných biologických odpadů. Děti tak získají elementární základy pro otevřený postoj k životnímu prostředí. Na realizaci získalo město dotaci z Národního programu životní prostředí.


Příjemce dotace a investor: Město Chrudim
Registrační č. projektu:02661862
Zhotovitel: PLUTO spol. s r.o.
Termín realizace: 1. 8. – 29. 11. 2019

Rozpočet:

Celkové náklady: 1 247 579 Kč  
Dotace z NPŽP: 500 000 Kč