Obdržené dotace

Životní prostředí

Energetika

Doprava a veřejná prostranství

Kultura

Sociální oblast

Pomáháme společně – komplexní podpora sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi z Ukrajiny na území ORP Chrudim (2023 – 2025)
Podpora implementace koordinovaného přístupu v systému poskytování sociální ochrany v ČR (2023 – 2025)
Komunitní plánování sítě sociálních služeb v ORP Chrudim (2020 – 2022)
Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožené děti v ORP (2017-2019)
Podpora sociální práce v obci Chrudim a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (2017-2019)

Školství a volnočasové vzdělávání

Ostatní