Obdržené dotace

Životní prostředí

Energetika

Doprava a veřejná prostranství

Kultura

Sociální oblast

Školství a volnočasové vzdělávání

Ostatní