Obnova kamenného pomníku ukřižovaného Krista ve Vlčnově

Předmětem projektu je odstranění příčin degradace kamenného materiálu a oživení výtvarné hodnoty sochařského díla pomocí tvarově i materiálově vhodně provedených doplňků, které místy nahradí starší tmely. Bude provedena rekonstrukce chybějících partií figur (nohy Krista) a nahrazeny dožilé pískovcové kvádry soklu oplocení, tedy dojde k celkovému rozebrání a následnému přeosazení soklu. Kovové prvky mříží oplocení budou otryskány, nově natřeny antikorozní barvou a znovuosazeny.

Projekt je financován z rozpočtu Pardubického kraje formou dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019.

Příjemce dotace a investor: Město Chrudim
Poskytovatel dotace:Pardubický kraj
Č. smlouvy o poskytnutí dotace:OKSCR/19/23964
Zhotovitel: BcA. Zdeněk Šmahel, DiS.
Termín realizace:24.6.2019 – 30.8.2019
Výše dotace:30 000 Kč vč. DPH, tj. 20 %