Pořízení vozidla s hybridním pohonem pro Městskou policii Chrudim

Logo NPŽP

Předmětem projektu je pořízení vozidla s hybridním pohonem pro potřeby Městské policie Chrudim. Pořízení nového vozidla by mělo vést ke snížení provozních nákladů, ke zvýšení bezpečnosti přepravovaných osob a také ke snížení produkovaných emisí na území města. Na základě poptávkového řízení a průzkumu trhu byl vybrán typ vozidla Toyota Corolla TS NG19 -1,8L (HEV special).

Příjemce dotace a investor: Město Chrudim
Registrační č. projektu:11301821
Dodavatel: OLFIN Car s.r.o.
Termín realizace: 06–08/2019

Rozpočet:

Celkové náklady:483 990 Kč
Celkové způsobilé náklady: 483 990 Kč
Dotace z NPŽP:50 000 Kč


Aktuální stav: Realizace projektu byla ukončena a projekt je v udržitelnosti