Fotovoltaické výrobny Chrudim

 

Dotační prostředky budou využity na instalaci fotovoltaických elektráren (FVE) na následujících objektech ve vlastnictví města Chrudim:

  1. Zimní stadion Chrudim, V Průhonech 183, Chrudim II, 537 04 Chrudim
  2. MFK Chrudim Stadion za Vodojemem, Novoměstská 230, Chrudim II, 53701 Chrudim
  3. Městský úřad Chrudim, Pardubická 53, Chrudim I, 53701 Chrudim
  4. Mateřská škola U Stadionu 755, Chrudim III, 537 03 Chrudim
  5. Mateřská škola Víta Nejedlého 769, Chrudim III, 537 01 Chrudim

Instalací FVE dojde ke snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů ve výši cca 598,8 MWh/rok a snížení produkce emisí CO2 o cca 198,1 t/rok.

Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Příjemce dotace:Město Chrudim
Číslo dotace:7221400002
Termín dokončení:17. 10. 2024
Dotační program:2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)
Předmět podpory:Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách
Výše dotace:3 965 655,00 Kč
Vlastní zdroje:5 309 488,41 Kč