Obnova pomníku Jana Nepomuckého u řeky, Chrudim Janderov

Předmětem projektu je: 

odstranění příčin degradace kamenného materiálu a oživení výtvarné hodnoty sochařského díla pomníku Jana Nepomuckého u řeky v Janderově, a to pomocí tvarově i materiálově vhodně provedených doplňků, které místy nahradily starší tmely. V průběhu čištění bylo dbáno na zachování patiny kamene a doplnění zkorodovaných míst bylo provedeno jen v nejnutnějších případech. Dále byla obnovena svatozář, skládající se z pěti šesticípých hvězd. 

Projekt je financován z rozpočtu Pardubického kraje formou dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2021. 

Příjemce dotace a investor:město Chrudim
Poskytovatel dotace:   Pardubický kraj
Č. smlouvy o poskytnutí dotace:    OKSCR/21/74196
Zhotovitel:       BcA. Zdeněk Šmahel, Chrudim
Termín realizace:   7. 5. – 30. 6.2021
Celkové náklady:       72 450 Kč
Výše dotace:      40 000 Kč vč. DPH, tj. 55 %